Burgemeester en wethouders van Lopik hebben op 30 juni 2015 de notitie ‘Uniforme recreatieve bewegwijzering gemeente Lopik’ vastgesteld. Hiermee kiest het college voor het gemeentebreed invoeren van een uniform verwijssysteem naar lokale toeristisch-recreatieve voorzieningen.

Als eigenaar van een toeristisch-recreatieve voorziening kunt u uw interesse kenbaar maken bij de gemeente via onderstaand aanvraagformulier. Hieronder kunt u ook de beleidsnotitie raadplegen. Deze notitie geldt als leidraad voor de invoering van het uniforme recreatieve verwijssysteem. Aan de hand van de notitie wordt iedere aanvraag separaat beoordeeld op geschiktheid van de voorziening en de plaatsingsmogelijkheden voor de bebording. Bovendien staan in de notitie alle voorwaarden waaronder de gemeente haar medewerking verleent aan het plaatsen van een recreatief verwijsbord.

De eigenaren van verwezen voorzieningen betalen de kosten voor het vervaardigen van de bewegwijzering en de plaatsing. Deze kosten liggen tussen € 230,- en € 305,- excl. BTW per bord. De gemeente levert de palen en het bevestigingsmateriaal.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Thomas Schroor per e-mail (thomas.schroor@lopik.nl) of telefoon 0348 - 55 99 55.

Via deze link kunt een aanvraag doen voor uniform verwijssysteem naar lokale toeristisch-recreatieve voorzieningen.