Sinds 26 oktober 2021 gelden landelijke maatregelen tegen vogelgriep. Alle commerciële houders moeten hun vogels ophokken en eerder melding maken bij verhoogde sterfte van pluimvee. Alle particuliere houders moeten hun risicovogels afschermen. Het is verboden om locaties met risicovogels te bezoeken, behalve voor bijvoorbeeld dierenartsen en personeel. 

Er zijn op dit moment binnen de grenzen van Veiligheidsregio Utrecht géén bedrijven waar vogelgriep is vastgesteld. Wel zijn er binnen de regio beperkende vervoersmaatregelen van kracht. Ook zijn er meerdere meldingen van dode wilde vogels in de regio.

Heeft u als voorbijganger een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen.

Bij wie melden:

  • Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via www.dwhc.nl
  • Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188
  • Heeft u dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Meer informatie vindt u op www.nvwa.nl