Door de gemeenteraad van de gemeente Lopik wordt onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ het gesprek gevoerd over de bestuurlijke toekomst. De gemeenteraad is in maart 2021 tot de conclusie gekomen dat de gemeente niet langer door kan als zelfstandige gemeente. Aan het college is gevraagd een uitwerking te verzorgen van het scenario ‘bestuurlijke opschaling’. Het proces neemt meerdere jaren in beslag.

Onderdeel van de bestuurlijke opschaling is het aangaan van gesprekken met de omliggende gemeenten om te komen tot een of meerdere fusiepartners. De gemeenteraad wil goed beslagen ten ijs komen in deze gesprekken en heeft het college gevraagd om een uitwerking hiervan.

Met het project wordt:

  • inzicht gegeven in de identiteit van de gemeenschap en kernen. Wat maakt ons uniek en wat vindt de gemeenschap van waarde?
  • inzicht gegeven in wat belangrijk gevonden wordt voor de toekomst.

Hiervan wordt afgeleid wat dit zegt over het gedroomde profiel en eventuele uitgangspunten voor de bestuurlijke opschaling. Dit resultaat wordt eind januari/begin februari 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In het projectplan zijn door de projectgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeente Lopik en een extern adviseur, vier mogelijke aanpakken beschreven om tot het inzicht te komen. Ze variëren in intensiteit, aanpak en benodigde middelen. De raad wordt gevraagd een keuze te maken in deze scenario’s en in de eigen rolneming.

De raad heeft op 29 juni jl. met het indienen van een amendement in meerderheid gekozen voor scenario 4 van de voorgestelde aanpak uit het projectplan bestaande uit: het versturen van een ansichtkaart, het houden van een enquête, interviews, verdiepende gesprekken, dorpen-challenge, tekenwedstrijd voor kinderen, kinderburgemeester, razende reporter en een inwonerpanel.

Ga voor alle informatie naar Waardevol Lopik (externe link)