Aanleiding

Regelmatig ontvangen wij klachten over de onveilige situatie van het voetpad aan de noordzijde van de Anna van Burenstraat, ter hoogte van woonzorgcentrum De Schutse. Het voetpad is onveilig door ongelijk liggende tegels, veroorzaakt door boomwortels.

Eind 2024 staat een reconstructie gepland van de Anna van Burenstraat waarbij dit voetpad verdwijnt om meer groeiruimte te geven aan de bomen. Dit sluit aan op de visie Openbare ruimte van Lopik waarin is opgenomen dat bij reconstructie wordt ingezet op het robuuster maken van groenvakken.

Huidige situatie Anna van Burenstraat
Bestaande situatie Anna van Burenstraat

Werkzaamheden

Gelet op de reconstructie van de Anna van Burenstraat en de daarbij geplande verwijdering van het voetpad, is besloten om geen tijd en geld meer te investeren in het opknappen van het voetpad. Vooruitlopend op de reconstructiewerkzaamheden wordt het voetpad daarom verwijderd om de onveilige situatie op te heffen. Het houten hekwerk wordt verwijderd en hergebruikt bij een project in de directe omgeving.

Over enkele weken starten wij met het verwijderen van het voetpad aan de noordzijde van de Anna van Burenstraat, de aanleg van een veilige oversteek vanaf de ingang van De Schutse naar het voetpad aan de zuidzijde van de Anna van Burenstraat en het veilig maken van dit voetpad richting het winkelcentrum. 

Werkgrens werkzaamheden Anna van Burenstraat
Werkgrens werkzaamheden Anna van Burenstraat

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de straat niet of slecht bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Daarbij zijn er perioden waarin de Anna van Burenstraat is afgesloten voor auto’s. Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden en hopen op uw begrip. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Planning

Naar verwachting start de aannemer, De Bruijn Loon- en verhuurbedrijf uit Lopik, in de tweede week van maart 2023 met de werkzaamheden.

Meer informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met onze werkvoorbereider Mischa Vorderman. Hij is bereikbaar via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl en telefoonnummer 06 - 11087292. U kunt ook mailen of bellen met onze projectassistente Marlene de With. Zij is bereikbaar via e-mail marlene.de.with@lopik.nl en telefoonnummer 0348 - 55 99 15.