Door de klimaatverandering is het langer en vaker erg droog in Nederland. Tijdens deze droge periodes neemt de aanvoer van het water in de rivieren af en kan zeewater dieper landinwaarts stromen. Om ervoor te zorgen dat er ook in deze periodes voldoende zoet water beschikbaar is in West-Nederland, voert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnladen (HDSR) vanuit onder andere de Lopikerwaard en Polsbroek extra zoetwater aan naar het westen.

Omdat de vraag naar zoetwater toeneemt, moet het waterschap meer water aanvoeren. In Polsbroek zorgen smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder de Slangeweg voor een knelpunt in deze wateraanvoer.

In samenwerking met de gemeente Lopik vervangt het waterschap de duiker onder de weg door een nieuwe brug waar meer water onderdoor kan stromen. Onder de brug komt een nieuwe faunapassage. Ook komt er een nieuwe stuw, een nieuwe watergang en worden bestaande watergangen breder.

Op de website van het waterschap staat een online presentatie waarin de aannemer vertelt over het ontwerp van de brug, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunt blijven van de voortgang. De presentatie vindt u hier: www.hdsr.nl/kwa(externe link)  

Brug over de Slangeweg, foto Aschwin Snel

Foto: Aschwin Snel

KWA+, capaciteitsuitbreiding klimaatbestendige wateraanvoer

10 januari 2022: Werkzaamheden project ‘Knooppunt Polsbroek’ gestart

De uitvoering van de werkzaamheden van het project ‘Knooppunt Polsbroek’ is maandag 10 januari jl. gestart door Dura Vermeer.

Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen bij Polsbroek afgesloten (zie rode cirkel op de kaart). Deze zijn ingericht als werkterrein. Er worden onder andere twee nieuwe landbouwbruggen aangelegd (zie de blauwe locaties op de kaart). Dit betekent dat het wandelpad (rode lijn op de kaart) tijdens de uitvoering niet toegankelijk is.

Kaart met locaties werkzaamheden aan knooppunt Polsbroek

De overige wandelpaden in de omgeving van Polsbroek blijven bereikbaar. Indien nodig wordt een omleiding aangegeven. Dit is aangegeven op het kaartje ‘Klavertje van Polsbroek’ hieronder.

  • Als er langs de Lange Vliet werkzaamheden plaatsvinden, dan is de wandelroute open. Wandelaars kunnen dan alleen niet langs het water lopen, maar worden wat naar links geleid;
  • Als er bij de Grote Kerkvlietkade wordt gewerkt, dan worden wandelaars een klein stukje omgeleid via de straat het Dorp;
  • Bij het bruggetje van de Grote Kerkvlietkade naar de bossen langs de Grote Kerkvliet zijn ook werkzaamheden. Tijdens het plaatsen van bijvoorbeeld damwand blijft het wandelpad open, maar kunnen wandelaars af en toe tegen worden gehouden voor hun eigen veiligheid.

Klik voor een vergroting op de afbeelding.

9 december 2021: Online informatieavond over start werkzaamheden Polsbroek

Het waterschap start begin januari 2022 met de uitvoering van werkzaamheden in Polsbroek. Een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg, bredere watergangen en nieuwe stuwen moeten zorgen voor de doorvoer van meer water. Op 9 december organiseert de aannemer Dura Vermeer een digitale informatieavond.

De werkzaamheden

Aannemer Dura Vermeer gaat, in opdracht van het waterschap, werkzaamheden uitvoeren aan de watergangen en bruggen in de omgeving van Polsbroek. Een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg, bredere watergangen en nieuwe stuwen moeten zorgen voor de doorvoer van meer water. De werkzaamheden starten in januari en duren naar verwachting tot en met oktober 2022.

De online informatieavond

Om de inwoners van Polsbroek te informeren over de werkzaamheden en de overlast die hiermee gepaard gaat, organiseert de aannemer een informatieavond.Het is in verband met de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om de bewonersavond op locatie te organiseren. Om de inwoners van Polsbroek te informeren over de werkzaamheden, is gekozen voor een digitale informatieavond. Tijdens de avond geeft de aannemer een presentatie over de werkzaamheden, de planning en eventuele overlast voor de omgeving. Uiteraard is het mogelijk om vragen te stellen. De avond begint om 19.00 uur.

Opgeven kan per e-mail via polsbroek@duravermeer.nl onder vermelding van ‘Bewonersavond Polsbroek’.

Op 9 december ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld een link om aan de bewonersavond deel te nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de avond kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer via telefoonnummer 06 - 43396969 of per e-mail polsbroek@duravermeer.nl

Als u niet bij de avond aanwezig kunt zijn, kunt u met vragen ook contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer.

Achtergrondinformatie over het project staat op de website van het waterschap, www.hdsr.nl/kwa(externe link).

Slangeweg, artist impression nieuwe brug

Download en installeer de Bouwapp

De meest actuele informatie over de werkzaamheden aan de ‘waterknoop’ in Polsbroek kunt u vinden op de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)(externe link).

Of via de bouwapp die u als volgt kunt installeren:

Download en installeer de Bouwapp

1. Ga naar ‘Ontdek‘

2. Zoek naar KWA Polsbroek

3. Selecteer het project

4. Klik op ‘Volgen‘