Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen mocht burgemeester Laurens de Graaf namens Zijne Majesteit de Koning aan zes inwoners van de gemeente Lopik een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Hij reikte de onderscheidingen uit op de locaties waarvoor de decorandi zich veelvuldig hebben ingezet of op het huisadres. Onder het mom van “U bent mij er eentje”, ging hij bij de decorandi langs in een oranje Citroën 2CV, ook wel bekend als ‘Eend’.

De zes Koninklijke Onderscheidingen betreffen allemaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aansluitend aan de uitreiking werden de gedecoreerden feestelijk ontvangen in Dorpshuis De Schouw in Lopik. Ook alle eerder in de gemeente Lopik woonachtige gedecoreerden zijn voor deze feestelijke bijeenkomst uitgenodigd. Het Weteringkoor uit Cabauw - waar ook twee van de vandaag gedecoreerden onderdeel van uitmaken - sloot de bijeenkomst muzikaal af.

Van de uitreikingen is een videocompilatie gemaakt.

Videocompilatie Lintjesregen 2023(externe link)

De zes gedecoreerden en burgemeester Laurens de Graaf bij de oranje Eend

Van links naar rechts: De heer Van Kats, echtpaar Van den Hoek-Hoogland, mevrouw Overbeek-de Kruijf, de heer Zwanenburg, de heer Velis en burgemeester Laurens de Graaf.

Optreden Cabauws Weteringkoor

Echtpaar Van den Hoek-Hoogland uit Lopik

Mevrouw C.G.M. (Corrie) van den Hoek-Hoogland

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van onder andere religieus leven, welzijn en buurtcohesie.

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1980 – 2010    

Vrijwilliger bij de vrijwillige brandweer te Lopik. Zij maakte de kazerne wekelijks schoon, fungeerde als lid van de kampeercommissie en organiseerde diverse activiteiten en uitjes.

1985 – 2012

Vrijwilliger bij de Stichting Wijkraad Lopik. Zij bemenste de bar en maakte schoon in het wijkcentrum De Schouw.

1985 – heden      

Vrijwilliger bij de R.K. Parochie Heilige Jacobus van Cabauw-Lopik-Polsbroek. Zij fungeert als lid van de bezoekgroep, brengt het parochieblad rond en schenkt de koffie na de dienst. Ook ondersteunt zij bij het onderhouden van de pastorietuin en was zij in het verleden vijf jaar voorzitter van het kerkkoor.

Circa 2002-2022  

Mantelzorger/ondersteuner van haar zwager met een verstandelijke beperking. De zwager logeerde regelmatig een weekend bij haar en haar echtgenoot. Zij onderhielden het contact met de zorginstelling omtrent zorg en medicatie.

2004 – heden      

Penningmeester van de vrouwenvereniging ZijActief Cabauw. Zij legt ook het contact met de sprekers voor de bijeenkomsten en organiseert de feest- en kerstavonden, evenals wandel- en fietstochten.

De heer J.M.J. (Johan) van den Hoek

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van onder andere religieus leven, buurtcohesie en cultureel erfgoed.

Decorandus, tot zijn pensionering in 2017 werkzaam geweest als timmerman bij het restauratiebouwbedrijf Koninklijke Woudenberg te Ameide, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1980 - 2007

Lid van de vrijwillige brandweer te Lopik, onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. Hij was naast zijn repressieve taken gedurende zes maanden actief bij de bouw van de kantine en vervaardigde eigenhandig de grote stamtafel. Ook fungeerde hij als lid van de kampeercommissie.

1980 – heden      

Vrijwilliger bij de R.K. Parochie Heilige Jacobus van Cabauw-Lopik-Polsbroek. Hij fungeerde tot 2016 als (hoofd)koster en verricht allerlei reparaties in en rond het kerkgebouw.

1982 – 2012     

Vrijwilliger bij en bestuurslid (1997-2012) van de Stichting Wijkraad Lopik, eigenaar en exploitant van het wijkcentrum De Schouw. Hij werkte jarenlang aan het onderhoud van het gebouw en vond altijd wel een oplossing voor technische problemen.

Circa 2002–2022 

Mantelzorger/ondersteuner van zijn broer met een verstandelijke beperking. Ook logeerde de broer regelmatig een weekend bij hem en zijn echtgenote. Zij onderhielden het contact met de zorginstelling omtrent de zorg en medicatie.

2012 – heden     

Vrijwilliger bij Dorpshuis De Schouw te Lopik. Hij houdt het terrein schoon en verricht allerlei reparatie- en onderhouds­werkzaamheden. Sinds 2013 is het dorpshuis verbonden aan de sporthal en is hij ook daar actief.

2015 – 2016       

Vrijwilliger bij de Proeftuin Lopik. Hij verrichtte onderhoudswerkzaamheden voor inwoners met financiële problemen en voor diverse projecten van de gemeente, zoals het opknappen van bruggen.

2015 – heden     

Lid van de Rommelmarktcommissie Cabauw. Hij haalt spullen op bij mensen, ondersteunt bij het op- en afbouwen van de markt en bemant een kraam. Ook ondersteunde hij een aantal keer bij het verhuizen van de opslaglocatie.

2018

Vrijwilliger bij het Cabauws Weteringkoor. Hij ontwierp en bouwde het podium voor het evenement Cabauw Airport: een schip van 10 bij 3 meter, dat hij in delen thuis vervaardigde en op locatie zelfstandig in elkaar zette.

2022 – heden

Vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk te Cabauw. Hij restaureerde vakkundig de historische groentekas.

Echtpaar Van den Hoek-Hoogland met burgemeester Laurens de Graaf

De heer P.N. (Piet) van Kats uit Lopik

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van onder andere muziek en landbouw.

Decorandus, werkzaam als zelfstandig agrariër, ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1965 – 1969

Bestuurslid van het KPJ Kringbestuur Zuid-West Utrecht.

1982 – 1996

Regiobestuurder (1982 - 1990) en voorzitter van de afdeling Lopikerwaard (1990-1996) van de Zuivelcoöperatie Campina.

1985 – 1994

Secretaris (1985-1989) en voorzitter (1989-1994) van ABTB, afdeling Cabauw.

1994 – heden  

Bestuurslid/voorzitter van het Herenkoor St. Caecilia te Cabauw. Het koor verzorgt om de week een viering in de Heilige Jacobusparochie te Cabauw, zingt diverse malen per jaar in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en bij rouw- (zowel avondwake als uitvaart) en trouwdiensten. Betrokkene organiseert activiteiten zoals ledenweekenden en de jaarlijkse feestavond. Daarnaast is hij lid van de werkgroep Liturgie, van waaruit hij de  contacten onderhoudt met de andere kerken in de gemeente Lopik om de jaarlijkse Volkskerstzang te organiseren. In het comité Volkskerstzang Lopik vervult hij een voortrekkersrol. Ook werft hij leden, verzorgt hij het lief-en-leedgebeuren en verzorgt hij het ledencontact. Hij voerde diverse sollicitatieprocedures voor dirigenten en houdt regelmatig evaluatiegesprekken.

1995 – 2007

Secretaris (1995-1997) en voorzitter (1997-2007) van de Coöperatie Samenwerking Haastrecht. Onder zijn leiding kwam een fusie tussen De Samenwerking en De 4 Gemeenten uit Montfoort tot stand. Daarnaast werd Van der Ham Veevoeders in Noordeloos overgenomen, de eerste overname in Nederland van een particulier bedrijf door een coöperatie.

2017 – heden

Bestuurslid van het Cabauws Weteringkoor. Het koor verzorgt optredens op onder andere bruiloften, in verzorgingshuizen en bij braderieën. Betrokkene is niet alleen zanger, maar is ook de sfeerbepalende 'ceremoniemeester' van het koor. Daarnaast stelt hij zijn huis open voor bestuurs­vergaderingen. Ook is hij lid van de jubileumcommissie.

Daarnaast zamelde decorandus oud papier in voor de Stichting Wijkraad Lopik, voorzitter van de ouderraad van de Land- en tuinbouwschool Montfoort, zette hij zich sinds 2003 in bij het opbouwen en afbreken en de verkoop bij de rommelmarkt van de St. Jacobuskerk in Cabauw en is hij sinds 2012 Sinterklaas op basisschool Gerardus Majella te Cabauw.

De heer Van Kats met zijn echtgenote en burgemeester Laurens de Graaf

Mevrouw M.A.M. (Margo) Overbeek-de Kruijf uit Cabauw

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn.

Decoranda ontplooit de volgende activiteiten:

Parochie van de H. Drie-eenheid, locatie Geloofsgemeenschap H. Jacobus Cabauw-Lopik-Polsbroek

2001 – heden    

Mede-initiatiefnemer en medeorganisator van de rommelmarkt te Cabauw. Zij draagt onder andere zorg voor het sorteren van de ingezamelde spullen.

2008 – heden

Koster. Ook coördineert zij het schoonmaakteam, fungeert zij als gastvrouw, brengt zij het parochieblad rond en voert zij het overleg met de diverse koren.

Overige activiteiten

2011 – heden

Vrijwilliger bij het zorgcentrum De Schutse te Lopik, onderdeel van AxionContinu. Zij schenkt koffie en thee en ondersteunt/ondersteunde bij de warme maaltijd en het ontbijt.

2013 – heden

Bestuurslid van de ouderenvereniging Cabauw 60-plus. Daarnaast is zij medeorganisator van uitjes en lezingen, schenkt zij koffie en thee en brengt zij folders rond.

Mevrouw Overbeek-de Kruijf met haar partner en burgemeester Laurens de Graaf

De heer W.M. (Wim) Velis wonende te Benschop

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn.

Decorandus, tot in 2012 werkzaam bij DE Professional (Douwe Egberts) als Sales Director, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1988 – heden

Lector, bestuurslid vanaf 2007, vanaf 2010 lid van de Kerkcommissie, betrokken bij een restauratie en groot onderhoud aan de gebouwen, lid van de tuingroep (onderhoud (stilte-)tuin en begraafplaats) en sinds 2018 betrokken bij het Vitaliteitsproject (in verband met  teruglopend kerkbezoek en vergrijzing) van R.K. Geloofsgemeenschap St. Victor, vanaf 2010 opgegaan in de (regio-)Parochie van de H. Drie-eenheid.

2015 – heden

Voorzitter van en vrijwilliger bij Stichting Dagopvang De Warmtebron te Benschop. Deze stichting stelt zich ten doel kwetsbare en eenzame ouderen uit Benschop, Polsbroek en Polsbroekerdam een gezellige dag te bieden met activiteiten en een warme maaltijd. Aanvankelijk gestart met één dag per week, heeft de grote belangstelling voor het initiatief er inmiddels toe geleid dat er nu een tweede dag per week wordt georganiseerd. Behalve op bestuurlijk gebied is decorandus actief door op de twee dagen voor te lezen uit de kranten.

De heer Velis met zijn echtgenote en burgemeester Laurens de Graaf

De heer G.A.M. (Bert) Zwanenburg uit Benschop

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van onder andere EHBO, wielersport en zorg.

Decorandus, tot zijn pensionering in 2018 werkzaam geweest bij de Woningborg Groep te Gouda, ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1974 – 1985

Lid van de vrijwillige brandweer van de post Benschop, onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht.

1978 – heden

Vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Benschop. Hij is hulpverlener bij evenementen, onder andere Koningsdag en de Benschopse Bereveldrit.

1979 – 1999

Medeoprichter/bestuurslid van IJsvereniging de IJsbeer te Benschop. Ook verzorgt hij het onderhoud van de ijsbaan en schuift sneeuw.

1985 – 2019

Vrijwilliger bij en penningmeester (sinds 1994) van de Vakantie Ontspanning Benschop. Hij ondersteunde bij de organisatie van de jaarlijkse 'weteringloop', de viswedstrijd en het organiseren van de jaarmarkt. Daarnaast was hij mede-marktmeester.

1998 – heden     

Mantelzorger/ondersteuner van zijn vader, zijn schoonmoeder en zijn schoonzus. Hij onderhoudt contact met zorgwerkers, is aanspreekpunt, verzorgt de financiële administratie, ondersteunde bij onder andere het zoeken naar een aangepaste zorgwoning en verzorgt hand-en-spandiensten.

2003 – heden

Vrijwilliger bij en bestuurslid (2003-2015) van de Wieler Tourclub Lopikerwaard (WTC). Hij verspreidt het clubblad. Daarnaast was hij beheerder van de website, onderhield hij contact met de bouwer en beheerder van de website en wierf hij sponsoren. Ook heeft hij bijgedragen aan de vormgeving van het jaarboek.

De heer Zwanenburg met zijn echtgenote en burgemeester Laurens de Graaf