Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u post van oude bewoners? Heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Wij zoeken uit waar deze personen nu wonen en we vragen hun het nieuwe adres door te geven.

U kunt in de volgende gevallen een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente:

  • Iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken.

Hoe werkt het?

U kunt een adresonderzoek aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner bent van de woning. U kunt een adresonderzoek ook weer intrekken.

Burgerzaken Lopik heeft op grond van wettelijke bepalingen geen mogelijkheid om direct de genoemde bewoner van uw adres uit te schrijven. Uitschrijving kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van adreswijziging of nadat door Burgerzaken een onderzoek naar een nieuw adres is afgerond.

Op basis van uw aangifte is met ingang van heden wel in de Basisregistratie Personen (BRP) een aantekening geplaatst dat het adres van de door u aangegeven bewoner in onderzoek is. In het kader van dit onderzoek is het mogelijk dat u poststukken aangeboden krijgt gericht aan de door u in onderzoek gestelde persoon. Wij adviseren u géén enkel poststuk geadresseerd aan de persoon in onderzoek aan te nemen of te accepteren. U mag deze poststukken weigeren bij de postbezorger of retour afzender sturen.

Het feit dat er ten onrechte een persoon of personen op uw adres staan ingeschreven kan vervelende gevolgen hebben. U zou bijvoorbeeld benaderd kunnen worden door een instantie wegens het innen van een vordering. Wij raden u dringend aan om in een dergelijk geval contact op te nemen met de betreffende instantie. U kunt hen dan wijzen op het feit dat de gezochte persoon niet meer op uw adres woonachtig is en dat dit feit in onderzoek is genomen door Burgerzaken van Gemeente Lopik.

Mocht u nadere informatie verkrijgen over het nieuwe adres van in onderzoek gestelde bewoner(s) dan verzoeken wij u deze informatie aan ons door te geven. U kunt gebruik maken van tel. 0348 - 55 99 55.

Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract.
  • Als u weet om welke persoon het gaat, geeft u ook de naam, geboortedatum en telefoonnummer van deze persoon door.

Wat moet ik doen?

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

U kunt hiervoor een afspraak maken of het formulier invullen onder 'direct regelen'.

Hoe lang duurt het?

  • Het adresonderzoek duurt ongeveer 3 tot 12 maanden.
  • U krijgt bericht over de uitslag van het onderzoek
  • De gemeente kan na het onderzoek iemand uitschrijven of inschrijven op een nieuwe adres