Vorig jaar is de werkgroep ‘Vrienden van Lobeke’ ontstaan vanuit een inwonersinitiatief met als doel het openluchtzwembad voor Lopik te behouden. De werkgroep heeft een plan gemaakt en toegelicht aan het college. Ideeën zijn besproken om de sociaal maatschappelijke functie van het zwembad te behouden, waarbij de financiële resultaten binnen het beschikbare zwembadbudget blijven.

Stichting 'Vrienden van Lokebe'

Inmiddels is de Stichting ‘Vrienden van Lobeke’ opgericht. Deze wordt verantwoordelijk voor het realiseren van diverse resultaten voor het zwembad. De gemeente blijft eigenaar van het zwembad en de werkgever van het zwembadpersoneel. De gemeente gaat zich echter richten op het aanbieden van de basis in de zwembadprogrammering. De Stichting legt zich dan toe op het realiseren van de extra’s in het zwemaanbod en dienstverlening. Dit gebeurt onder andere door het maken van een eigentijds communicatie- en serviceplatform met een toegankelijke en actuele website voor zwembad Lobeke. Ook wordt een aantrekkelijk horeca-uitgiftepunt gerealiseerd en gewerkt met vrijwilligers voor de uitvoering van diverse taken.

Website

De stichting werkt momenteel aan een website voor zwembad Lobeke. Zodra deze is gelanceerd, treft u hier de link aan naar de website.

Zwembad Lobeke (foto gemaakt door Leo Bennis)
Foto: Leo Bennis