De gemeente Lopik biedt geen subsidies aan voor verduurzamingsmaatregelen. Er zijn wel landelijk subsidies beschikbaar voor bedrijven. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over subsidies en financiering. U kunt de Subsidie- en financieringswijzer gebruiken: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering.

Wegwijs worden in wetten en regels

Wilt u weten welke mogelijkheden er voor uw bedrijf liggen op het gebied van onder andere subsidie of andere ondersteuning? Dan kan de Regelhulp van RVO u helpen. Regelhulp is een interactieve digitale tool waarmee u advies op maat krijgt. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/regelhulpen 

Energiekosten

Onderstaande bronnen kunnen interessant zijn als u van plan bent energiekosten te besparen.

Op zoek naar advies op maat?

Wilt u verduurzamen en/of energie besparen en bent u op zoek naar advies op maat op klimaatthema’s energiebesparing, vervoer en innovatie? Dan kunt u terecht op https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/mkbklimaatwerk/#/advies-op-maat. U brengt in kaart wat u kunt doen om uw bedrijf te verduurzamen.

Energiebesparingsplicht

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze plicht geldt voor bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken.

Voor gebouwen, processen en faciliteiten zijn erkende (energiebesparings)maatregelen (EML) opgesteld. Sinds 2019 moeten bedrijven ook elke 4 jaar rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen.

Wilt u weten wat de energiebesparingsplicht precies inhoudt voor uw bedrijf of onderneming? Ga dan naar: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/energiebesparingsplicht en/of https://www.rudutrecht.nl/milieu/energiebesparing-bij-bedrijven 

Op de website van Platform31 worden MKB-ondernemingen die energie willen besparen via een tool geholpen om inzicht te krijgen in de verplichtingen en subsidies rondom energiebesparing. Dit overzicht van subsidies en verplichtingen voor duurzaam energiegebruik bij MKB-ondernemingen biedt ondernemers navigatiehulp in het bos van regels en regelingen: Energiebesparing voor mkb’ers - Platform31 | Kennis en netwerk voor stad en regio

Capaciteit elektriciteitsnet

Steeds meer inwoners en bedrijven maken de overstap van aardgas naar elektriciteit en wekken zelf energie op. De vraag en het aanbod van elektriciteit verandert snel. Het elektriciteitsnet raakt langzaam maar zeker overbelast. Netbeheerders Stedin en TenneT hebben kenbaar gemaakt dat capaciteitsgrenzen zijn bereikt.

Bent u op zoek naar advies over de (on)mogelijkheden voor het gebruik en/of de opwerk van stroom. Neem dan contact op met netbeheerder Stedin: https://www.stedin.net/klantenservice 

Uw dak(en) verduurzamen

Door de aanleg van zonnepanelen, een groen dak (met beplanting) of waterberging kunt u het verschil maken. Een plat dak is zelfs geschikt voor alle drie de toepassingen.

Op de Duurzame Daken Kansenkaart van de provincie Utrecht kunt u zien wat haalbaar is voor uw dak: https://experience.arcgis.com/experience/839a6197ac1e47d8a9b2bf96000c4883 

Subsidies duurzame daken

Vanuit de provincie zijn er verschillende subsidies beschikbaar. Zo ook voor het aanleggen van een hoogwaardig (biodivers) groen dak. Of laat uw dakconstructie versterken, waarna u zonnepanelen kunt laten aanleggen. De subsidie is bedoeld voor rechtspersonen, zoals maatschappelijke organisaties, VvE's, bedrijven, woningcorporaties, stichtingen, sport-, onderwijs- en kennisinstellingen.

Wist u dat:

  • een groen dak zorgt voor isolatie. Dat betekent gratis verkoeling in de zomer en minder stookkosten in de winter.
  • een groen dak omgevingsgeluid dempt.
  • een dak twee keer langer mee gaat als deze vergroend is.
  • zonnepanelen meer energie opwekken als deze op een groen dak liggen.

Meer informatie 

Meer informatie over duurzaamheid vindt u op onze website via de knop Duurzaamheid of via onderstaande linken: