De gemeente Lopik hanteert voor het inkopen van goederen en diensten de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Lopik. 

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij een leverancier zaken, diensten en/of werken van welke aard ook aan de gemeente Lopik levert.