Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland

Het Platform Veilig Ondernemen (Midden-Nederland) is onderdeel van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland en ondersteunt brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen), veiligheidsdiensten en gemeenten in het aanpakken van veiligheidsrisico’s en het versterken van een veilig ondernemersklimaat. 

Voor meer informatie over Platform Veilig Ondernemen kunt u terecht bij PVO-adviseur Pedro Bogerd.

E-mail: pedro.bogerd@pvo-mn.nl

Telefoonnummer: 06-81 93 43 27

Pedro Bogerd

Samen Veilig Ondernemen De Copen

Ondernemers, de ondernemersvereniging, politie, brandweer, Platform Veilig Ondernemen en de gemeente Lopik werken hier samen om een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te realiseren. De werkgroep komt vier keer per jaar samen om veiligheidskwesties te bespreken en aan te pakken. Samen werken we aan een veilig ondernemersklimaat voor alle ondernemers op het terrein. 

Verdachte situaties of overlast melden

Is er sprake van een acute dreiging of van gevaar, belt u dan 112. Bijvoorbeeld als geluidsoverlast overgaat in dreiging met geweld. De politie kan optreden als iemand een strafbaar feit pleegt of de openbare orde verstoort.

Meld Misdaad Anoniem (MMA)

Het gevoel dat zich ergens criminele activiteiten afspelen of heeft u iets gezien, gehoord of herkend wat hier op lijkt? Dan is dat waardevolle informatie die ertoe kan leiden dat daders worden opgespoord en criminaliteit wordt gestopt. Meld Misdaad Anoniem maakt het mogelijk om volledig anoniem melding te doen van verdachte activiteiten in uw omgeving. Dit kunt u doen door: 

Hoe werkt Meld Misdaad Anoniem?

Klik op de afbeelding hieronder.

Mobiele telefoon met telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem

Overlast melden

Ervaart u overlast van bijvoorbeeld verkeer, zwerfafval of geluid? Meld het ons dan via het formulier Melding Openbare Ruimte.

Een overval voorkomen

Daar waar geld of waardevolle spullen liggen, kan een overval plaatsvinden. Deze tips helpen u de kans op een overval te verkleinen:

  • De poster met 10 tips om u te helpen een overval te voorkomen. Hang deze poster op een plek waar alle medewerker hem goed kunnen zien! 
  • Hoe kunnen medewerkers handelen als er sprake is van een overval? De politie adviseert om het RAAK-principe toe te passen. 
  • Volg de gratis online training ‘laat je niet overvallen’. Zo leert u verdachte situaties herkennen en veiliger te handelen. Door uw medewerker de training te laten volgen, bent u samen bezig om alerter te worden op overvallen.

Checklist na een overval

  • Bel direct 112 voor hulp.
  • Houd daarna de telefoon vrij. Sluit alle deuren en laat niemand binnen. Geef ook geen informatie.
  • Raak niets aan, in verband met achtergelaten sporen.
  • Stel klanten gerust, vraag hun medewerking als getuige.
  • Schrijf zoveel mogelijk details op. Wat heb je gezien en/of gehoord?
  • Wacht de politie (buiten) op.

Veilig ondernemen op drukke plekken

Uw veiligheid kan onder druk komen te staan op drukke plekken als bijvoorbeeld horecagelegenheden of evenementen. Om ondernemers handvatten te bieden voor het nemen van veiligheidsmaatregelen heeft de Veiligheidsbranche de toolbox ‘Veilig ondernemen op drukke plekken’ beschikbaar gesteld. In de online toolbox vindt u suggesties voor (extra) maatregelen om de risico’s op onveilige situaties op drukke plekken te verminderen. 

Ga voor meer informatie en de toolbox naar: Veilig ondernemen op drukke plekken | Nederlandse Veiligheidsbranche.