Oekraïne

Door het binnenvallen van Rusland in Oekraïne en daarmee de start van een oorlog, is een verschrikkelijke situatie ontstaan. Het raakt de hele wereld en er is angst, wanhoop en er zijn ook veel vragen. Op deze pagina vindt u informatie over de situatie in Oekraïne en ook over wat u kunt doen om hulp te bieden.

Wat kunt u doen om hulp te bieden?

 • 'Doneer voor opvang in Lopik’

  Wilt u graag een financiële bijdrage leveren voor de opvang van de vluchtelingen in Lopik? De Actiegroep Lopik-Oekraïne is hiervoor een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats Lopik die haar bankrekening hiervoor beschikbaar gesteld. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL18 RABO 0121 6260 91 ten name van Stichting Schuilplaats onder vermelding van “Onderdak Oekraïne Lopik”. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30276536. RSIN/fiscaal nummer: 8216.87.566.
 • Doneer aan Giro 555 Oekraïne

  Geld doneren is een effectieve manier om bij te dragen aan de hulpverlening. De organisaties ter plaatse weten precies wat wanneer nodig is en kunnen met de hulpgelden hier direct op inspelen. Op de website van Giro 555 vindt u alle informatie.
   
 • Vluchtelingenwerk

  www.vluchtelingenwerk.nl leest u de verwachting dat er ook veel vluchtelingen in Nederland zullen aankomen, op zoek naar bescherming en veiligheid.

   

 • Het Rode Kruis

  Het Rode Kruis verleent eerste hulp als er geen toegang is tot gezondheidszorg, leveren medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en gezondheidscentra, deelt simkaarten uit, zodat mensen contact kunnen blijven houden. Ze helpen ook mensen die elkaar kwijt zijn geraakt in de vlucht. Het Rode Kruis evacueert mensen uit plekken waar de beschietingen plaatsvinden en deelt eten en dringen uit aan mensen op de vlucht.
   
 • Takecarebnb

  Particulieren die opvang aanbieden, kunnen zich melden bij de organisatie takecarebnb.org. Het knooppunt informatie Oekraïne (KIO), dat bemenst wordt vanuit de veiligheidsregio’s, verzorgt de matching tussen vluchtelingen en locaties.

Wat uw situatie ook is, reis niet naar Oekraïne. Het is te gevaarlijk om daar naartoe te reizen. Als u in de problemen komt, kan het Ministerie van Buitenlandse Zaken u niet helpen.

De gemeente bereidt de opvang van vluchtelingen voor

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik geeft gehoor aan de oproep om zich maximaal in te zetten om de opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken. Dit doet zij in overleg met de Veiligheidsregio Utrecht. De leegstaande basisschool De Zomergaard wordt hiervoor als tijdelijke opvanglocatie geschikt gemaakt. De verwachting is dat hier plaats is voor circa 30 personen en dat de groep vluchtelingen voornamelijk bestaat uit vrouwen en kinderen.

Burgemeester Laurens de Graaf: “We zullen de kracht van onze inwoners nodig hebben om voor goede opvang en hulp te kunnen zorgen. We zien dat er veel particuliere initiatieven en ideeën zijn.”

Registreren in Basisregistratie Personen (BRP)

Oekraïnse vluchtelingen moeten geregistreerd worden in de ‘Basisregistratie Personen’ (BRP) bij de gemeente. Op die manier houdt de gemeente zicht op het aantal mensen uit Oekraïne dat in Lopik verblijft. Daarnaast is dit nodig om voorzieningen voor de vluchtelingen te kunnen regelen. Mail naar helpoekraine@lopik.nl als u een registratie wilt doen. Dan nemen wij contact met u op.

'Lopik voor Oekraïne'

In Lopik willen veel inwoners helpen. Op initiatief van ondernemers en kerken is de werkgroep ‘Lopik voor Oekraïne’ gevormd, om al het hulpaanbod samen te brengen en de verbouwing en inrichting van de opvanglocaties in nauwe samenwerking met de gemeente te faciliteren. De werkgroep heeft een eigen website.

Over werk voor Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. Zij kunnen bij 'Midden-Utrecht Werkt Door' terecht voor advies en informatie op het gebied van werk. Daar staat alle informatie voor hulp in onze regio (ook in het Engels).

Cyberrisico’s voor Nederland

Het conflict in Oekraïne heeft ook kenmerken van een cyberoorlog. De Nederlandse overheid houdt de situatie rond digitale veiligheid nauwlettend in de gaten. Vooralsnog zijn er geen indicaties dat Nederlandse gemeenten een gericht doelwit vormen.

Verklaring gemeentebestuur

Tijdens de laatste vergadering van de raadsperiode las burgemeester Laurens de Graaf dinsdagavond 8 maart jl. namens het gemeentebestuur een verklaring voor over de oorlog in Oekraïne. De oorlog raakt de hele wereld en er heeft ook impact op onze dorpen en inwoners. De verklaring vindt u onderaan deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen aan de gemeente, mail deze dan naar helpoekraïne@lopik.nl

Voor algemene vragen over de situatie in Oekraïne kunt u voor de laatste landelijke updates terecht op:

Verklaring gemeentebestuur over oorlog in Oekraïne