Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of handicap hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de gemeente de Regeling tegemoetkoming zorgkosten 2023 vastgesteld.

Voorwaarden

Inwoners van de gemeente Lopik kunnen jaarlijks een tegemoetkoming ontvangen van de gemeente als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • zij wonen in de gemeente Lopik;
  • zij of hun minderjarig kind (die ook in de gemeente Lopik woont) hebben een chronische ziekte of handicap;
  • het (gezamenlijke) inkomen is niet hoger dan 120 procent van de bijstandsnorm die voor hen van toepassing is.

Meer informatie over de tegemoetkoming is te vinden op de pagina ‘Regeling tegemoetkoming zorgkosten’.

Wlz, Wmo en Jeugdwet

Rond hulp en zorg krijgt u met allerlei wetten en regelingen te maken, bijvoorbeeld de Wet Langdurende Zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De medewerkers van het Sociaal Team kennen die wetten en regelingen. Zij kunnen u bijvoorbeeld ook vertellen of er een eigen bijdrage in de kosten van u wordt verwacht.

Hebt u ondersteuning van de gemeente nodig, dan vraagt de medewerker die aan. Het kan enkele weken duren voordat u weet of u wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.
De medewerkers van het Sociaal Team:

  • denken met u mee
  • informeren u over bestaande regelingen
  • informeren u over eventuele eigen financiële bijdrage

Meer informatie over wetgeving kunt u ook vinden via de hieronder beschreven onderwerpen:

Jeugd en Wmo

Leerlingenvervoer

Gehandicaptenkaart

Bel of mail ons

Vraag op tijd om hulp. U kunt iedere vraag stellen. Neem contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 0348 - 55 99 55 of via het contactformulier