Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert, barbecue, straatfeest of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Hoe werkt het?

In Lopik zijn er drie mogelijkheden voor het houden van uw evenement: 

 1. een vergunningsvrije evenement
 2. een meldingsplichtig evenement en een 
 3. vergunningsplichtig evenement.

Uw evenement is vergunningsvrij als het een eendaags evenement is, waarbij:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
 • de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 en 24.00 uur;
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
 • de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; en
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een totale oppervlakte van minder dan 20 m².

Indien uw evenement aan alle voorwaarden voldoet, is er sprake van een vergunningsvrij evenement. Dan hoeft u geen melding te doen en geen vergunning aan te vragen. 

Meldingsplichtig evenement

Voldoet uw evenement niet aan een van de voorwaarden? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Weet u niet zeker of u wel of niet aan alle voorwaarden voldoet? Stuur dan voor de zekerheid uiterlijk twaalf weken van tevoren uw aanvraagformulier naar de gemeente.

Vergunningsplichtig evenement

Voldoet u niet aan minstens twee van de eisen of is uw evenement meerdaags? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Wat moet ik doen?

 • Meld een meldingsplichtig evenement uiterlijk 3 weken van tevoren bij de gemeente Lopik.
 • Voor een vergunningsvrij evenement hoeft u niets te doen.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

 • Melding € 75,00
 • B-evenement € 350,00
 • C-evenement € 575,00
 • Toeslag meerjarenvergunning € 125,00

Aanvraagformulier evenementenvergunning