Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert, barbecue, straatfeest of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Hoe werkt het?

In Lopik zijn er drie mogelijkheden voor het houden van uw evenement: 

 1. een vergunningsvrij evenement (0-evenement);
 2. een meldingsplichtig evenement (A-evenement);
 3. een vergunningsplichtig evenement (B/C-evenement).

Uw evenement is vergunningsvrij als het een eendaags evenement is, waarbij:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
 • de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 en 24.00 uur;
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
 • de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; en
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een totale oppervlakte van minder dan 20 m².

Indien uw evenement aan alle voorwaarden voldoet, is er sprake van een vergunningsvrij evenement. Dan hoeft u geen melding te doen en geen vergunning aan te vragen. 

Meldingsplichtig evenement

Voldoet uw evenement niet aan een van de voorwaarden? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Weet u niet zeker of u wel of niet aan alle voorwaarden voldoet? Stuur dan voor de zekerheid uiterlijk twaalf weken van tevoren uw aanvraagformulier naar de gemeente.

Vergunningsplichtig evenement

Voldoet u niet aan minstens twee van de eisen of is uw evenement meerdaags? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Wat moet ik doen?

 • Wanneer u een vergunningsvrij evenement organiseert, hoeft u niets te doen.
 • Wanneer u een meldingsplichtig evenement organiseert, vult u het 'aanvraagformulier evenementenvergunning' (onderaan deze pagina) in en mailt u deze uiterlijk 3 weken van tevoren naar gemeente@lopik.nl. U kunt het formulier ook versturen naar het onderstaande adres. 
 • Wanneer u een vergunningsplichtig evenement organiseert, vult u het ‘aanvraagformulier evenementenvergunning’ (onderaan deze pagina) in en mailt u deze uiterlijk 12 weken van tevoren naar gemeente@lopik.nl. U kunt het formulier ook versturen naar het onderstaande adres:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB  Lopik

Let op:  Wanneer u alcohol wilt schenken tijdens uw evenement, dient u naast het ‘aanvraagformulier evenementenvergunning’ ook het aanvraagformulier ‘ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken’ aan te leveren.

Hoe lang duurt het?

Het is afhankelijk van de aanvraag wanneer u bericht krijgt of u een vergunning krijgt. Wanneer u wilt weten wat de status is van uw aanvraag, kunt u een e-mail sturen naar gemeente@lopik.nl.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van de vergunningaanvraag zijn divers. Het is hierbij onder andere afhankelijk of uw evenement een winstoogmerk heeft. De kosten voor het behandelen van de vergunningsaanvragen zijn daarnaast ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges’.

Aanvraagformulier evenementenvergunning