Gemeente Lopik heeft in samenwerking met Team Sportservice, sportverenigingen en maatschappelijke partners het Sport- en vitaliteitsakkoord opgesteld.

‘Wat beweegt gemeente Lopik?!’

Het sportakkoord kunt u onderaan deze pagina vinden.

In de week van de Nationale Sportweek hebben burgemeester Laurens de Graaf en het enthousiaste kernteam op 19 september 2023 het sportakkoord ondertekend. Het kernteam bestaat uit Jolanda de Bruijn van de Sint Victorschool Benschop, Marjan Müller van Omnisport, Sjanneke van Pelt van Spot4Kids BSO, Willy Stekelenburg van LopikF!t, Gerben Ruissen van zwembad Lobeke, Janneke Dam van Stichting Lister en Linda Sangers van Team Sportservice Lopik.

Samen zetten zij zich in om sport te verbinden met partners uit het sociaal domein zoals onderwijs, welzijn en de gezondheidszorg.

De ambities van het sportakkoord zijn uitgewerkt in twee ontwikkelrichtingen en zes thematische programmalijnen.

A. De basis van sport en bewegen versterken

1. Vitale sportaanbieders

2. Ruimte voor sport en bewegen

B. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen verzilveren

3. Inclusie en diversiteit

4. Vaardig in bewegen

5. Sociaal veilige sport

6. Maatschappelijke waarde van topsport

Als je een goed initiatief hebt, dat aansluit bij bovenstaande ambities, kun je aanspraak maken op een stimuleringsbudget. Dat budget is ervoor bedoeld om jouw initiatief op te kunnen zetten. Hiervoor heeft het kernteam belangrijke spelregels opgesteld.

De spelregels staan onderaan deze pagina. Kom je in aanmerking? Dan vind je hier de link naar het aanvraagformulier: aanvraagformulier stimuleringsbudget(externe link).

Peiling beweegbehoefte gemeente Lopik

Momenteel onderzoekt het kernteam van 'Wat beweegt gemeente Lopik?!', de beweegbehoefte onder inwoners van de gemeente Lopik. Hiervoor zetten zij onder andere een vragenlijst in. Het invullen van deze vragenlijst vraagt niet veel van uw tijd en geeft het kernteam de informatie die nodig is en waar organisaties/verenigingen mogelijk op kunnen inspelen.

Vul hier de behoeftepeiling in(externe link)

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Heb je vragen?

Neem dan contact op via het e-mailadres watbeweegtgemeentelopik@gmail.com.

Volg ons op Facebook(externe link) en Instagram(externe link).