De Adviesraad Sociaal Domein adviseert over een breed scala aan thema's binnen het sociaal domein. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan werk en inkomen, jeugdzorg, wonen, zorg en participatie.

Voor u en door u

De Adviesraad is er voor alle inwoners van de gemeente Lopik. Bij alles wat de Adviesraad Sociaal Domein doet, staat het belang van de inwoners centraal. De Adviesraad opereert onafhankelijk van organisaties en ook onafhankelijk van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Vrijwillige basis

De leden van de Adviesraad voeren hun functie uit op vrijwillige basis. Deze leden zijn niet per definitie professionals in het advieswerk, maar zijn ook gewoon betrokken en gemotiveerde burgers die Lopik een warm hart toedragen. Ze komen vanuit verschillende kernen en met verschillende achtergronden en situaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten, heeft u tips over hoe iets beter kan? Of wilt u zelf meedenken? Neem dan contact met ons op via info@adviesraadsociaaldomeinlopik.nl Wilt u hulp bij uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuner.