Welk afval moet in de grijze container: restafval 

Zakken met aluminiumfolie zoals van chips, tempexbakjes van bijvoorbeeld vleeswaren, stofzuigerzakken, sigarettenafval uit asbakken, vettig bakpapier uit de oven, vies of vet papier en karton zoals pizza- en taartdozen, zakdoekjes, vochtig toiletpapier, reinigingsdoekjes, wc-papier, keukenrol en luiers, foto's, carbonpapier, behang, vinyl of stickermateriaal, ordners en ringbanden.  

Dit mag er NIET in

Groente-, fruit- en tuinafval, glas, papier en karton, textiel, grof huisvuil, klein chemisch afval, asbest, wit- en bruingoed, bouw- en sloopafval.

Hoe werkt het?

U kunt uw huishoudelijk afval eenmaal per drie weken aan de straat zetten in een afvalbak (grijze container) van de gemeente.

Om recht de doen aan het principe ‘de vervuiler betaalt’, kan huishoudelijk restafval alleen nog tegen betaling rechtstreeks op de gemeentewerf worden aangeboden. Hiervoor wordt € 3,25 (prijspeil 01-01-2024) per aangeboden zak van 60 liter gerekend. Deze maatregel is bedoeld voor het huishoudelijk restafval dat normaalgesproken in de restafvalcontainer (grijze kliko) zou moeten worden aangeboden. Overige zaken zoals meubels, matrassen, tuinafval enz. kunnen gratis worden aangeboden.

Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. Dus u stopt bijvoorbeeld uw groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) in een andere bak dan het gewone huisvuil.

Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor plastic, metaal en drankenkartons (PMD), glas en textiel.

Wat moet ik doen?

Zet uw restafvalcontainer eenmaal per drie weken op de voor u geldende inzameldag vóór 07.00 uur aan de weg.

U vindt de voor u geldende data in de gratis afvalapp MijnAfvalwijzer en op de afvalkalender.