U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Hoe werkt het?

De afvalstoffenheffing is opgebouwd uit een vast en een variabel tarief. Het vaste tarief geldt voor kosten die worden gemaakt voor alle inwoners, ongeacht de hoeveelheid aangeboden restafval. Het variabele tarief van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op het formaat van uw (grijze) restafvalcontainer. Hoe kleiner de container hoe lager het variabele tarief.

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

In de gemeente Lopik moet u bezwaarschriften richten aan de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht, www.bghu.nl.

Wat kost het?

Vast tarief

Voor 2024 geldt een vast tarief van € 208 per huishouden.

Variabel tarief 2024 (exclusief vast tarief)

40 liter    €     5,00

80 liter    €   31,00

140 liter  €   72,00

180 liter  € 124,00

240 liter  € 222,00

360 liter  € 371,00

480 liter  € 521,00

600 liter  € 722,00