Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Via www.omgevingswet.overheid.nl kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Heeft u inhoudelijke vragen? neem contact op met de Regionale UItvoeringsdienst Utrecht (RUD).

Wat moet ik doen?

Doe de melding of vraag de vergunning aan via www.omgevingswet.overheid.nl. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een milieuvergunning, omgevingsvergunning, watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)