Alcohol schenken tijdens evenement

Als u tijdens uw evenement zwak-alcoholische dranken wilt schenken en u heeft geen alcoholwetvergunning, vraagt u een ontheffing ‘schenken van zwak-alcoholische dranken’ aan.

Hoe werkt het?

Een ontheffing zwak-alcoholische dranken komt voort uit artikel 35 van de alcoholwet. Dit artikel stelt dat een ontheffing kan worden verleend bij een gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van maximaal twaalf dagen.

De ontheffing wordt verleend indien de verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die:

  • de leeftijd van eenentwintig (21) jaar heeft bereikt;
  • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

De gemeente toetst met behulp van het Ministerie van Justitie en Veiligheid of de leidinggevende(n) in niet enig opzicht slecht van gedrag is/zijn.

Wat moet ik doen?

U vraag een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken aan. Dit doet u door het aanvraagformulier 'Ontheffing schenken zwak-alcoholische dranken' in te vullen en te mailen naar gemeente@lopik.nl of te sturen naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB Lopik

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges'.
 

Aanvullende informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken