Er kunnen meldingen aan de gemeente Lopik worden doorgeven. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, wegwerkzaamheden, (bouw)overlast, straatintimidatie, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kan een melding worden gedaan als iemand een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Melding doen

Hoe kan een melding worden gedaan?

Nadat u op de knop 'Een melding doen' hebt geklikt, komt u in een nieuw scherm. Daar kunt u aangeven waarover u iets wilt melden, in welke kern u iets wilt melden, het adres invullen waarover de melding gaat, een omschrijving van de melding geven en eventueel een foto of bestand toevoegen. 

Spoed

  • Gaat een melding over openbare orde en veiligheid en heeft de melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.
  • Gaat een melding over geluidsoverlast bij evenementen en heeft het spoed? Bel via telefoonnummer 0900 - 88 44 met de politie.
  • Gaat een melding over een bedrijf dat de milieuregels overtreedt en heeft het spoed? Met dringende klachten over bijvoorbeeld stank van bedrijven kan buiten kantoortijden dag en nacht gebeld worden met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht(externe link) (hierna: de RUD). De RUD kan niet alle klachten zelf afhandelen. Kunnen zij dit niet, dan spelen zij de klacht door naar de juiste instantie.

Klacht

Hebt u een klacht over een ambtenaar, bestuurder of bestuursorgaan van de gemeente Lopik? Dan kunt u een een klacht indienen.

Klacht indienen

Vraag, wens, idee

U kunt ook een vraag stellen of uw wens, opmerking of idee aan ons doorgeven. Dat kan via het contactformulier. 

Vraag, wens, opmerking of idee indienen