U betaalt mee aan nieuwe of betere voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een riool in het buitengebied van de gemeente of voorzieningen bij winkels.

Als u een woning of een bedrijf heeft in een gebied waar betere voorzieningen komen, dan krijgt u een aanslag baatbelasting.

Hoe werkt het?

De gemeente stuurt u een aanslag Baatbelasting.

Wat moet ik doen?

U betaalt de aanslag.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. De gemeente stuurt de aanslag naar iedereen in een bepaald gebied. Daarom kan het verstandig zijn samen met anderen bezwaar te maken.

Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.