Een bedrijveninvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken. De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren.

Bent u ondernemer in een BI-zone? Dan betaalt u mee aan de activiteiten door een hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is de BIZ-bijdrage.

Hoe werkt het?

De gemeente geeft aan de stichting of vereniging subsidie om het gebied te verbeteren. Deze subsidie is voor éxtra activiteiten die de gemeente niet zelf uitvoert. Bijvoorbeeld:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking

Wat moet ik doen?

U betaalt de BIZ-bijdrage automatisch via de OZB.

Op het Ondernemersplein vindt u meer informatie over BI-zones.

Hoe lang duurt het?

U betaalt de BIZ-bijdrage zolang de BI-zone bestaat. Een BI-zone bestaat maximaal 5 jaar. Deze periode kan met maximaal 5 jaar worden verlengd.