Algemene Begraafplaats Zuiderparklaan aan de Zuiderparklaan in Lopik. Deze gemeentelijke begraafplaats is in 1979 in gebruik genomen. Op de begraafplaats zijn algemene, particuliere, urnen- en kindergraven. Ook is er een urnenmuur en een strooiveld.

Hoe werkt het?

Welke soorten graven zijn mogelijk?

Het is belangrijk om een weloverwogen keuze te maken wat voor graf u wilt. Op de Algemene Begraafplaats Zuiderparklaan zijn de volgende mogelijkheden:

Een particulier graf, kindergraf of urnengraf wordt uitgegeven voor 20 jaar. In een particulier graf kunnen twee overledenen worden begraven. De rechthebbende bepaalt wie in het graf wordt begraven.

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor 10 jaar. Een algemeen graf is in beheer bij de gemeente.

U dient van tevoren een aanvraagformulier voor een graf in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden.

Nadat u dit formulier hebt ingevuld, kunt u dit mailen naar gemeente@lopik.nl. De gemeente neemt uw aanvraag dan in behandeling.

Wat kost het?

De kosten voor het graf, begraven en onderhoudsrecht worden bij de aanvraag direct in rekening gebracht.

U vindt de tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024