U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

Wet op de lijkbezorging (Wlb) en eenzame uitvaart

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) houdt in dat als iemand komt te overlijden, de nabestaanden voor de uitvaart moeten zorgen. 

WIL voert voor de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik de Wet op de lijkbezorging (Wlb) uit.

Soms melden zich geen nabestaanden. WIL onderzoekt dan of er nabestaanden zijn. Als uit zorgvuldig onderzoek blijkt dat er geen nabestaanden zijn of dat nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen verzorgen, regelt WIL de uitvaart. Er vindt dan een zogenaamde ‘eenzame uitvaart’ plaats, waar alleen de uitvaartondernemer bij aanwezig is.

Meer informatie hierover vindt u op de website van WIL Lekstroom.

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Wat moet ik meenemen?

  • Verklaring van arts of lijkschouwer