Kwijtschelding kunt u aanvragen via de website van de BghU(externe link)

Wat moet ik doen?

U kunt het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen hebt kwijtschelding aanvragen. Hebt u de belasting al helemaal of voor een deel betaald? Dan kunt u nog tot 3 maanden hierna terugbetaling vragen.

Geen kwijtschelding

Krijgt u geen kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen.

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.