Het college heeft besloten de vertrouwde dorpsgesprekken in de negen kernen van de gemeente Lopik nieuw leven in te blazen. Het derde dorpsgesprek vond plaats op maandagavond 9 oktober 2023 om 20.00 uur in Dorpshuis XXL in Benschop.

Ansichtkaart uitnodiging voor 'Bakkie in de Buurt' met foto's van Benschop

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het dorpsgesprek in Benschop.

Verslag 9 oktober 2023

Ruim voor de inlooptijd van 19.30 uur struinen de eerste Benschoppers Dorpshuis XXL binnen.

Deze avond krijgt een iets andere invulling dan de eerste twee ‘Bakkies in de Buurt’ die in Polsbroek en Lopikerkapel zijn geweest. Het centrale thema is dit keer koffie, hoe kan het ook anders!

Opwarmen

De avond start om 20.00 uur. De barista van vanavond, Femmy Jonker, algemeen directeur van de gemeente Lopik, stelt voor om eerst samen op te warmen. We verkennen samen wie er in de zaal zitten. Dat zijn 64 inwoners, vier raadsleden, één commissielid, vijf ambtenaren en het voltallige college van vier personen. Achter in de zaal staat nog een paar inwoners met jas aan. Zij hebben die avond helaas andere verplichtingen, maar willen er toch nog even bij zijn. Mooi de opkomst en actieve betrokkenheid in de kern Benschop!

Daarna volgt een warm welkom door burgemeester Laurens de Graaf. Hij wil graag meer weten van het publiek. Er zijn deze avond vooral mensen aanwezig die in Benschop zijn geboren óf hier al langer dan vijf jaar wonen. Een inwoner spreekt zijn waardering uit voor het initiatief van een leuke kersttocht vorig jaar en hij hoopt dat dit vervolg krijgt. Men kent elkaar, er is sociale controle en verbinding met elkaar. We horen dat het met het verenigingsleven goed is gesteld. Maar ook dat de coronapandemie ervoor heeft gezorgd dat er soms minder leden zijn. En dat een groep oudere mensen veel binnen blijft en de eenzaamheid is toegenomen. Dat is een zorg.

Cappuccino-ronde, een rustige start

Het college stelt zich voor. Wethouder Jan Vente trapt enthousiast af. Hij vertelt dat hij een huis binnen de gemeente Lopik zoekt omdat hij nu nog in Bergambacht woont. Dit is een lastige zoektocht, dat zullen meer mensen herkennen.

Jan Vente is trots op de organisatie gemeente Lopik. Het aantal vacatures was bij zijn komst erg groot en inmiddels is er een aantal vacatures al dan niet tijdelijk opgevuld. Hij kan wakker liggen van een aantal dossiers die al lang lopen en waar hij zich in verdiept. Jan Vente zegt: "Ik wil dat mensen zich gehoord weten. Wij moeten er als overheid voor iedereen zijn, ook voor de mensen die zich niet begrepen voelen. Dat vertrouwen is broos. Als u nu ook zo’n inwoner bent, kom dan eens praten. Misschien met de burgemeester en mij samen, om aan een nieuw vertrouwen te bouwen.”.

Burgemeester Laurens de Graaf vertelt dat het bij hem past om dicht bij de mensen te komen: “Je hoort iets van de mensen, met een lach en een traan”. Tegelijkertijd heeft hij ook een aantal bestuurlijke taken die om aandacht vragen. De burgemeester vertelt dat hij het enorm naar zijn zin heeft. Hij is blij met het vertrouwen, waardoor hij nog een periode als burgemeester door mag gaan. Hij spreekt verder over de ‘dappere dorpen’ in Lopik. Daar is hij trots op. Ieder dorp heeft een eigen identiteit en dat moeten we vooral zo houden: ‘Eenheid in verscheidenheid’. Soms ligt hij wakker van heftige kwesties, van zorgen om inwoners. En er zijn zorgen om ons als zelfstandige gemeente: “Het geld dat we van het rijk moeten krijgen, dat krijgen we niet en dat voelt onrechtvaardig.”.

Wethouder Gerrit Spelt sluit later op de avond aan. Wonende in Benschop is Gerrit al een goede bekende van de aanwezigen.

Sterke bonen: Kahoot

Tijd voor nog meer interactie! De aanwezige inwoners worden uitgenodigd om hun mobiele telefoon te pakken en in te loggen bij Kahoot.it voor het beantwoorden van een aantal vragen. 49 personen doen mee. De vragen zijn divers, van: Hoeveel inwoners heeft Benschop, hoeveel speeltoestellen staan er in de gemeente Lopik en hoeveel daarvan staan er in Benschop tot wat is uw grootste trots in Lopik? Tussen de vragen door volgt het gesprek.

Met de kennis in het Benschopse zit het wel goed! En inwoner Siem van den IJssel die bij de gemeente Lopik in de buitendienst werkt, krijgt een compliment. Als er een paaltje omver is gereden, ziet Siem dat en aan het einde van de dag staat het paaltje weer overeind.

De grootste trots van deelnemers is de saamhorigheid in het dorp. Er volgt een oproep om monumenten goed te onderhouden, wat het met zwaar verkeer soms lastig maakt. De grootste ergernissen of zorgen zijn er op het gebied van (te hard rijdend) verkeer, het maaien van de bermen, het aanwezige onkruid, de afwerking aan de bermen bij de reconstructie aan het Benedeneind en groenonderhoud. Een inwoner vraagt of er ook ergens bloembollen kunnen worden geplant, bijvoorbeeld aan de Koningin Julianasingel. De gemeente herkent het genoemde in de meldingen die zij krijgt.

Jan Vente gaat in op de woningbouw. De gemeenteraad heeft in 2021 gekozen voor woningbouw bij Zeldenrust. Nadat Jan Vente in Lopik is aangesteld als wethouder, meldde de provincie Utrecht dat zij geen voorstander is van de bouw van woningen bij Zeldenrust. Uiteindelijk mogen op die plek wel woningen worden gerealiseerd. Jan Vente roept op om eventueel gebruik te maken van inspreekrecht bij commissievergaderingen: “Dit zijn openbare vergaderingen en u mag komen vertellen wat u daarvan vindt.” (wel van tevoren aanmelden bij de Griffie). Deze maand komt Zeldenrust in de commissie- en raadsvergadering ter sprake. Bij positief besluit kan snel een bestemmingsplan worden opgesteld. Daarnaast roept Jan Vente op om na te denken over wat na Zeldenrust; hoe we meer woningen kunnen creëren: “Wij zijn ons aan het voorbereiden, maar de grond is niet van ons en we hebben dan ook met verkeer te maken”.

Vervolgens arriveert wethouder Gerrit Spelt die eerder op de avond in Jaarsveld de opening verrichtte van een themabijeenkomst over de omgang met mensen met dementie. Dat heeft indruk op hem gemaakt, omdat dementie de naasten van dementerenden zo hard raakt. Hij meldt dat er op 12 oktober ook een themabijeenkomst in Benschop zal zijn. Vervolgens gaat Spelt in op vragen over verkeer en groenonderhoud. “Verkeer is net als water, als je ergens drukt waar het moeilijker wordt, gaat het ergens anders harder stromen. We voeren gesprekken over snelheid en welke maatregelen we kunnen nemen.”. Ook komen er vragen over de reconstructie van het Dorp. Een inwoner vertelt dat de stoepen niet meer veilig zijn en een ander vreest dat van de smalle kant een racebaan wordt gemaakt: “want op de brede kant komen paaltjes en niet op de smalle kant”.

Gerrit Spelt vertelt: “We lopen achter met de uitvoering van reconstructieprojecten. We hebben tegenvallers in andere werken die extra tijd kosten. Dat zijn dingen die we niet hadden voorzien. We zitten in de vertraging en dat kunnen we niet mooier maken.”. De schetsontwerpen voor Dorp zijn ver in voorbereiding en er worden verschillende varianten ten behoeve van snelheidsremmende maatregelen uitgewerkt. Als dit gereed is, krijgen inwoners opnieuw de gelegenheid om dit in te zien. De reconstructie van de Oranje Nassaustraat volgt later, omdat eerst gekeken moet worden naar toekomstige ontwikkelingen. Er wordt nu stedenbouwkundig naar gekeken. Een belangrijk item daarin is parkeren.

Een volgende vraag in Kahoot ging over wie, het liefst hier aanwezig, een complimentje verdient! Aanwezigen keken rond in de zaal en al snel verschenen er een heel aantal namen op het grote scherm. Leuk! Femmy Jonker liep de zaal in om te vragen wie de genoemde persoon is én wie hem of haar heeft genomineerd. Dat gaf positieve energie, want wat is het goed om te zien dat mensen iets voor een ander over hebben en zich daar met hart en ziel voor inzetten! De naam die het meest werd genoemd, is Helga Wiegeraad. Zij kreeg dan ook een mooie bos bloemen. Over haar werd onder andere gezegd: “Helga is altijd enthousiast, zet zich in voor ‘Vrouwen van Nu’ en ze is gewoon een topvrouw.”. Daarnaast waren er nog tien mooie rozen om onder overige aanwezige betrokken en inspirerende inwoners te verdelen. Wat een complimenten allemaal, aan mensen die het zelf ook niet altijd makkelijk hebben, maar wel voor anderen klaarstaan! Iets om te koesteren in de gemeenschap.

Espresso-ronde: Pitches van één minuut

Vijf inwoners hebben enthousiast hun club of vereniging gepromoot, wat op veel waardering en applaus kon rekenen!

  • Johan Brouwer stond op voor VV Benschop

Johan Brouwer ervaart als plattelandsgemeente een achterstand op stedelijk gebied, in dit geval op het bezit van kunstgrasvelden. Benschop heeft dan wel een kunstgrasveld van wedstrijdformaat, maar Lopik en Cabauw willen er ook graag één. Over drie jaar is het Benschopse kunstgrasveld toe aan vervanging van de toplaag. Dat herstel gaat € 300.000 kosten. Dat is een grote investering. Johan Brouwer vraagt om gesprek met de gemeente. Om mogelijkheden te verkennen en te ontdekken waar de verenigingen en de gemeente eventueel kunnen samenwerken.

  • Jeannette van Schaik werft leden voor Muziekvereniging Onderling Genoegen

Jeannette van Schaik krijgt direct de lachers op haar hand met haar openingszin: “Ik heb gehoord dat jullie het niet zo nauw nemen met de Benschopse minuut.”. En daar heeft zij gelijk in want er wordt niet getimed op de minuut die voor een pitch staat.

Het is duidelijk dat van Jeannette van Schaik een passie heeft voor muziek: “Muziek maken is mooi, muziek maken met elkaar is nog mooier.”. Zij geeft aan dat de leden veel plezier met elkaar beleven en dat er op een ontspannen en plezierige manier les wordt gegeven op verschillende instrumenten. Jong en oud is van harte welkom op maandagavond bij het orkest of op woensdagavond bij de slagwerkgroep. Op zaterdagavond 11 november is er een concert in Dorpshuis XXL, welkom!

  • Elly Vring promoot het cursusproject van Benschop

Elly Vring vertelt dat het cursusproject twee keer per jaar een programma organiseert. Dat zijn gezellige avonden met mensen uit de buurt. Iedereen is welkom bij hen, jong en oud, man en vrouw. Het aanbod is heel divers; actief, informatief of creatief zoals macrameeën en bloemschikken. Er is voor iedereen wat. Er zijn ongeveer 30 cursussen beschikbaar en nieuwe cursisten en docenten zijn van harte welkom. Volgend jaar bestaat het cursusproject 50 jaar! Op 20 januari 2024 zijn we allemaal uitgenodigd voor hun open dag.

  • Jenny Goedhart nodigt uit om eens bij Christelijk gemengde zangvereniging 'Zanglust' te komen kijken en mee te zingen.

Jenny Goedhart is voorzitter van de zangvereniging die 77,5 jaar bestaat. Het is een bloeiende vereniging waar de sfeer goed is. De zangvereniging treedt pro deo op in onder andere verzorgingstehuizen, bij dodenherdenking en kerstconcerten. Als u interesse heeft, bent u van harte welkom om eerst eens drie avonden te komen kijken en mee te repeteren. Pas daarna hoeft u te beslissen of u lid wilt worden. Zij repeteren op woensdagavond in de PKN-gemeente aan het Dorp. Vooral bassen zijn nodig. Naast zingen, is het koffie- en theemoment ook belangrijk en er is altijd iets lekkers bij. Jenny Goedhart adviseert om ook op hun website te kijken.

  • Helga Wiegeraad van Vrouwen van Nu uit Benschop, kan ook nog wel wat nieuwe leden gebruiken! Ook jongere vrouwen.

Helga Wiegeraad bruist net als de andere pitchers van enthousiasme. Zij vertelt dat zij als vrouwenvereniging een gezellige vereniging zijn die nog steeds groeit. Zij zetten een divers programma neer. Elke maand wat. “En of u daar nu alleen naartoe komt of met uw vriendinnen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit want er is altijd verbinding.”. Helga Wiegeraad nodigt uit om ongedwongen binnen te lopen, want je hoeft niets. De ene keer hebben zij een gezellige avond die informatief is, zoals laatst een avond over de invloed van voeding op hormonen en de andere keer doen zij iets actiefs. Denk aan spelletjes, een wandeling door het dorp, een puzzelrit met als toegift een kop erwtensoep of line dance.

Voor het najaar hebben zij een nieuw programma en als je slim bent, zegt Helga Wiegeraad, word je op 19 oktober lid. Want in november komt er een spelletjesavond, gebaseerd op TV-spelen met een echte Quizmaster. En die avond is alleen toegankelijk voor leden! U krijgt allemaal een folder door de bus en bij vragen, schiet dan iemand van het bestuur aan.

  • De zesde pitcher is……..helaas niet gehoord! En daarom nemen we zijn pitch in dit verslag op, want Stichting Oranje Benschop wilt u niet missen!

Johan Schouten van Stichting Oranje Benschop:

“Wij zijn de leukste stichting van Benschop.  Als wij iets organiseren hangt iedereen de vlag uit. Maar ja, wij zijn dan ook gekleurd. Oranje gekleurd om precies te zijn. 

Als Stichting Oranje Benschop organiseren we de jaarlijkse Koningsdag. Dagen eigenlijk. Want we beginnen de 26e met een middag speciaal voor de ouderen. Hoewel dat niet een ouderwets programma is! Even een kleine preview: voor aankomend jaar komt zuster Klivia van Ja zuster, nee zuster. Daarnaast willen we een leuke activiteit organiseren op de vrijdagavond van de 26e april. Een heuse koningsnacht....

Ook op Koningsdag proberen we ieder jaar weer een verrassend programma te hebben. Waarbij er voor iedereen wel iets te doen is. Ook hier een kleine inkijk in volgend jaar: we hopen weer een avondprogramma bij de wetering te hebben.

Maar over ons gekleurd zijn, als bestuur zijn we ook gekleurd. Grijs gekleurd, tenminste onze haren. Zeker nu ons langst zittend bestuurslid, Marjan Muller, te kennen heeft gegeven het stokje over te willen dragen, zijn we op zoek naar nieuw enthousiast elan. Voelt u zich aangesproken of kent u iemand die Stichting Oranje Benschop een warm hart toedracht, wees welkom om ons bestuur te versterken zodat we de jaarlijkse Koningsdag blijvend en verrassend kunnen blijven organiseren.”. 

Afsluiting

Zoals afgesproken sluit Femmy Jonker de avond om 22:00 uur. Nog niet alle programmaonderdelen zijn aan bod gekomen, maar dat is niet erg. Femmy Jonker bedankt namens het college voor de fijne avond met elkaar en het constructieve gesprek. Het ging niet alleen om de mooie dingen en de trots, maar ook om de ergernissen en wat we daar met elkaar aan kunnen doen. Zij nodigt uit om een applaus voor onszelf te geven en met elkaar een drankje te drinken aan de bar.

Collage aanwezigen en burgemeester Laurens de Graaf
Burgemeester Laurens de Graaf, wethouder Jan Vente, Femmy Jonkers en overzicht waar inwoners trots op zijn
Wethouder Spelt, pitches en overzicht 'wie verdient een bloemetje'

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 9 oktober 2023

Inwoner of ondernemer van Benschop? Op maandag 9 oktober vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) vindt het dorpsgesprek onder de noemer ‘Bakkie in de Buurt’ plaats in Dorpshuis XXL in Benschop.

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Benschop en de burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Benschop van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving.

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan een gezamenlijk welkom, pitches, korte interviews met collegeleden, het in groepjes uiteen gaan naar thematafels en een gezamenlijke afsluiting.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl