In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er mag worden gebouwd.

Een bestemmingsplan geeft aan waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen. En of ergens bijvoorbeeld een sportcomplex is toegestaan of een camping of manege.

Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: bewoners, bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf.

Wanneer krijgt u te maken met een bestemmingsplan?

Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de regels voor het vergunningvrij bouwen verruimd. Op het digitale omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl(externe link)) kunt u controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor een plan. Zo kan een kleine schuur in de achtertuin mogelijk vergunningvrij worden gebouwd. Als dat inderdaad zo is, dan zijn de regels van het bestemmingsplan niet van toepassing. Wilt u bijvoorbeeld een extra verdieping op uw huis maken, dan is daar wel een omgevingsvergunning voor nodig en zijn de regels van het bestemmingsplan wel van toepassing.

Voordat u dan kunt gaan bouwen, moet u eerst toestemming vragen bij de gemeente via een aanvraag omgevingsvergunning. Aan de hand van deze aanvraag omgevingsvergunning wordt bekeken of het plan past binnen het bestemmingsplan. Dit voorkomt onaangename verrassingen. Uit het bestemmingsplan kunt u bijvoorbeeld opmaken of uw buren mogen uitbouwen, of het speelveldje aan de overkant in de toekomst mag worden bebouwd en of het leegstaande horecapand op de hoek een andere bestemming kan krijgen. Wie de regels overtreedt, kan worden aangepakt. Als iemand bijvoorbeeld in strijd met het bestemmingsplan een garage in zijn tuin bouwt, dan is de kans groot dat deze weer moet worden afgebroken. De gemeente moet zorgen dat iedereen zich aan de regels van het bestemmingsplan houdt.

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Toelichting
  2. Kaart/verbeelding
  3. Regels

1. Toelichting

In de toelichting wordt uitgelegd waarom  het bestemmingsplan is gemaakt en welke ontwikkelingen er in een gebied mogelijk zijn. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld naar milieu of archeologie.

2. Verbeelding

Op de verbeelding staat:

  • de bestemming van de grond (aangeven met kleur);
  • de bijzondere waarde van bepaalde gebieden, bijvoorbeeld natuurwaarden of een geluidszone (aangegeven met streeppatronen).

Op de verbeelding ziet u dus waar er bijvoorbeeld mag worden gebouwd en/of gewoond en waar bedrijven zich mogen vestigen.

3. Regels

De planregels in het bestemmingsplan horen bij de bestemmingen die op de kaart staan. De planregels geven bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en hoe een gebouw mag worden gebruikt.

Uw (bouw)plan en het bestemmingsplan

Wilt u iets bouwen of verbouwen? Dan wordt bekeken of uw aanvraag om een omgevingsvergunning past in het bestemmingsplan.

Past een plan niet in het bestemmingsplan? Dat hoeft niet per se direct een probleem te zijn. Mogelijk kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website op de pagina ‘Als uw plan niet in het bestemmingsplan past’.

Bestemmingsplannen online bekijken

Sinds 1 januari 2010 heeft de gemeente de plicht om ruimtelijke plannen digitaal en uitwisselbaar te maken. Daarnaast moeten de digitale ruimtelijke plannen worden gepubliceerd via een landelijke website. Het ruimtelijke plan via de landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

De ruimtelijke plannen van de gemeente Lopik, die al via de landelijke website zijn ontsloten, zijn te vinden via ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Helaas zijn nog niet alle ruimtelijke plannen digitaal te bekijken. Het betreft op dit moment een vijftal bestemmingsplannen. Intern wordt er druk gewerkt ook deze plannen via de landelijke website te ontsluiten. Zodra de ontsluiting is geregeld zal het plan hieronder verdwijnen, maar tot die tijd wordt hieronder aangegeven om welke plannen het gaat. Ook is óf een verwijzing gegeven naar de juiste vindplaats, dan wel is het pdf-document van het plan bijgevoegd.

Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen)

Bekendmakingen/kennisgevingen van nieuwe bestemmingsplannen zijn te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving speelt? Dat kan via de digitale service van de overheid genaamd ‘Berichten over uw buurt’. Via de website www.overheid.nl(externe link) kunt u zich abonneren op een e-mailservice en/of berichten online bekijken. Dat kan via Zoek naar berichten(externe link) of Blijf op de hoogte(externe link).

Vragen

Heeft u vragen over een bestemmingsplan? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gaat onze voorkeur uit naar een e-mailbericht. Zet uw vragen op een rij en stuur de e-mail via wabo@lopik.nl. Vermeld om welk perceel (adres) het gaat en vermeld ook uw telefoonnummer. Wij behandelen uw e-mail zorgvuldig en trachten zo snel als mogelijk contact met u op te nemen.

Mocht u toch willen bellen, dan kan dat via telefoonnummer 0348 - 55 99 66. De Wabo-telefoon is maandag en woensdag van 09.00 tot 12.30 uur bereikbaar voor vragen.