Op 10 juni 2022 hebben de twee coalitiepartijen ChristenUnie-SGP en CDA van de gemeente Lopik het bestuursakkoord 'Zorgen voor (de) ruimte' gepresenteerd. Dit na een korte en krachtige onderhandeling. Het bestuursakkoord gaat uit van het aanpakken van de belangrijke opgaven in het Lopiks gebied:
  • Door in te zetten op een zelfstandige kleinschalige organisatie die nabij is;
  • Door te investeren in basisdienstverlening en optimalisatie;
  • Door te verkennen op welke manier de zelfstandigheid en dienstverlening ook in de toekomst georganiseerd kan worden.

Een bestuursakkoord op hoofdlijnen is gepast

Gelet op de nodige speelruimte en bandbreedte is het een bestuursakkoord op hoofdlijnen. Waarin de ruimte zit om als gehele samenleving in te spelen op wat nodig is. Wel wordt in dit akkoord op hoofdlijnen de agenda bepaald. De coalitie wil op deze manier, samen met andere partijen in de raad, kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden. En hierin optrekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de organisatie. Deze manier van werken past ook bij de veranderingen in het politieke landschap.

Elke inwoner en elke stem telt. Dit vraagt van alle partijen het vermogen elkaar te begrijpen en met respect voor elkaars zienswijze tot de beste uitkomst te komen. Op de Lopikse manier: pragmatisch. Dat is onze kracht!

Fractievoorzitter Strien ondertekent bestuursakkoord
Fractievoorzitter De Leede ondertekent bestuursakkoord
Fractievoorzitters De Leede en Strien tonen het bestuursakkoord en schudden elkaar binnen de hand. Op de achtergrond een schilderij van de Cabauwse molen.
Fractievoorzitters De Leede en Strien tonen het bestuursakkoord en schudden elkaar de hand bij de hoofdingang van het Raadhuis