Uitkering

Als u geen of onvoldoende inkomen heeft om rond te komen, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk betaald werk vindt. Lukt dit niet? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering (bijstand/IOAW). Een uitkering is in principe een tijdelijke oplossing. U zoekt zo snel mogelijk werk of vrijwilligerswerk. Als dat nodig is, helpt WIL u daarbij. Zie voor alle informatie; https://www.wil-lekstroom.nl/uitkering/hoogte-bijstandsuitkering 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw situatie hebben invloed op de hoogte van uw uitkering. Geef wijzigingen altijd direct en zo volledig mogelijk aan WIL door (binnen 30 dagen). Zo voorkomt u problemen met uw uitkering. Zie voor alle informatie; https://www.wil-lekstroom.nl/uitkering/wijzigingen-doorgeven