Uitkering

Als u geen of onvoldoende inkomen heeft om rond te komen, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk betaald werk vindt. Lukt dit niet? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering (bijstand/IOAW). Een uitkering is in principe een tijdelijke oplossing. U zoekt zo snel mogelijk werk of vrijwilligerswerk. Als dat nodig is, helpt WIL u daarbij. Zie voor alle informatie; https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/uitkering_3289/

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw situatie hebben invloed op de hoogte van uw uitkering. Geef wijzigingen altijd direct en zo volledig mogelijk aan WIL door (binnen 30 dagen). Zo voorkomt u problemen met uw uitkering. Zie voor alle informatie; https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/wijzigingen-doorgeven_3379/