Herinrichting van het binnenterrein tussen De Akker en Het Veld. 

De locatie van het binnenterrein is op onderstaande luchtfoto met een rode lijn weergegeven.

Locatie binnenterrein tussen De Akker en Het Veld
Locatie binnenterrein tussen De Akker en Het Veld

Aanleiding

De verharding op en rondom het binnenterrein is in slechte staat en hierbij is onderhoud noodzakelijk. Ook is het groen gedateerd en blijven er door de regen veel plassen staan. 

Ontwerp

Het onderhoud is een kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Daarmee willen we de openbare ruimte groener maken, meer parkeerplaatsen creëren en de leefomgeving verbeteren. Het ontwerp bevat de volgende aanpassingen aan de openbare ruimte: 

  1. We hebben ervoor gekozen om het fietspad te laten vervallen en het voetpad te verplaatsen richting de achtertuinen. 
  2. Langs de schuttingen planten we een haag om het binnenterrein een groenere uitstraling te geven. De tuindeuren blijven bereikbaar.
  3. De rubbertegels bij de speeltoestellen zijn niet noodzakelijk en komen te vervallen. Hierdoor ontstaat een groot groen binnenterrein.
  4. We verbeteren de toplaag van het grasveld en brengen drainage aan om plasvorming tegen te gaan.
  5. We planten nieuwe bomen. 
  6. De speeltoestellen worden opnieuw geplaatst, centraal op het binnenterrein. We voegen speeltoestellen toe die op een andere locatie vrijkomen.
  7. Ter hoogte van de huisnummers 18 t/m 24 verbinden we de twee doodlopende wegen van De Akker met elkaar. Hiermee ontstaat een logische parkeerroute en ontstaat er ruimte om elf nieuwe parkeerplaatsen te maken.
  8. De lichtmasten langs de wegen worden vernieuwd en krijgen LED-verlichting. De lichtmasten op het groene binnenterrein komen te vervallen.

Het bijgevoegde ontwerp is op hoofdlijnen uitgewerkt en kan tijdens de uitvoering wijzigen door onvoorziene zaken en/of voortschrijdend inzicht. Over relatief kleine aanpassingen, zoals het verplaatsen van een boom, lichtmast of parkeervak vindt geen nadere communicatie plaats. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Reactietermijn

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het nieuwe ontwerp. Wij zien uw reactie -zowel positief als kritisch - graag uiterlijk vrijdag 5 maart a.s. tegemoet. U kunt uw reactie mailen naar paul.verweij@lopik.nl 

Wij hopen dat u begrijpt dat wij als gemeente altijd de verschillende wensen in de wijk moeten afwegen en dat we niet aan alle wensen invulling kunnen geven.

Verkeersbesluit 

Voor enkele aanpassingen wordt een verkeersbesluit genomen. Daarover kunt u, als u dat wenst, binnen zes weken na publicatie een zienswijze indienen. Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd op  https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-105070.html en in Het Kontakt/ Zenderstreeknieuws. 

Planning

Naar verwachting start de aannemer in april of mei 2024 met de werkzaamheden. Voorafgaand aan de werkzaamheden informeert de aannemer u schriftelijk over de exacte planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.