Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.

Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond?

  • Let dan op bodemvervuiling.
  • Laat een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuild is, moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).

Wat moet ik doen?

  • Kijk op de kaart van het Bodemloket(externe link) om te zien of de bodem in uw buurt vervuild is.
  • Ontdekt u dat uw grond vervuild is? Dan moet u dit melden bij de gemeente of provincie.

Bodemonderzoek doen

  • Bij de koop van een huis of een stuk grond is het belangrijk om tevoren bij de gemeente te informeren naar eventuele bodemvervuiling. Vraag uw makelaar of taxateur om advies of aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. (NVM-makelaars hebben de plicht om het thema te onderzoeken).
  • Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet u meestal een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek hebt u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

Bodem saneren

Vervuilde grond moet u laten saneren. Dit mag alleen door erkende bedrijven. Via Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen(externe link).

Wat moet ik meenemen?

  • de resultaten van het bodemonderzoek
  • een saneringsplan (bij vervuilde grond)

Aanvullende informatie

Huis of grond kopen

Wilt u een huis of grond kopen? Vraag dan aan de makelaar of de grond schoon is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin.

In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen.