Wat doet de gemeente aan onderhoud bij bomen?

Als eigenaar zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal bomen. Jonge bomen worden tot 1 tot 2 jaar na aanplant indien nodig voorzien van water. 

Afhankelijk van de boomsoort en de te verwachten grootte vindt periodiek snoei plaats. Periodiek snoeien is bijvoorbeeld nodig om voldoende doorrijhoogte te krijgen voor het verkeer. Als de boom volwassen is, wordt periodiek gesnoeid om gevaarlijk dood hout te verwijderen. 

Om grip te houden op een veilige leefomgeving wordt jaarlijks een boomcontrole uitgevoerd door een externe deskundige. Jonge bomen en gezonde volwassen bomen worden 1 maal per 3 jaar gecontroleerd. Risicobomen zoals essen die last hebben van essentaksterfte worden jaarlijks gecontroleerd. Op basis van te nemen maatregelen uit deze controle wordt onderhoud uitgevoerd. Uit de controle kan ook de maatregel komen om de boom uit oogpunt van veiligheid te verwijderen. 

Kan er een gemeentelijke boom worden verwijderd?

Wij zijn zeer terughoudend met het verwijderen van gemeentelijke bomen. Zo verwijderen  wij geen bomen als er sprake is van overlast van bladeren, zaden, bloesem of andere periodieke hinder. Overlast door bijvoorbeeld extreme schaduw kan ter plaatste door de gemeente worden beoordeeld. Gekeken wordt of snoeien een oplossing biedt voor de overlast. U kunt uw verzoek indienen via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Ik heb last van een boom van de buren

De gemeente gaat niet over overlast veroorzaakt door bomen bij uw buren. Dit valt onder  het privaatrecht en moet u zelf met uw buren oplossen.

Ik wil zonnepanelen aanschaffen, hoe zit het met schaduw van bomen?

We behouden graag een groene uitstraling in onze gemeente. Ook bomen dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze zorgen onder meer voor verkoeling, het filteren van fijnstof uit de lucht en ze nemen veel CO2 op. 

Wij onderschrijven het belang van duurzame energie. Echter staan wij ook voor het algemeen belang van het behoud van gezonde bomen in de openbare ruimte. Bij het plaatsen van zonnepanelen komen we dus niet tegemoet aan de wens om bomen te verwijderen of fors te snoeien.

Ik heb last van blad, vruchten, schaduw van een gemeentelijke boom. Wat kan ik doen?

Overlast van (gevallen) bladeren, bloesem, vruchten en schaduwvorming kan als vervelend worden ervaren. Het is geen aanleiding voor de gemeente om bomen te verwijderen.