Bouw- of verbouwplan? Door een tekort aan personeel zijn wij helaas genoodzaakt keuzes te maken

Beste inwoner van de gemeente Lopik,

Deze informatie is voor u als u een bouw- of verbouwplan heeft. Wij moeten u hierover helaas vervelend berichten. Omdat wij een tekort aan personeel hebben, lukt het niet meer om binnen een redelijke tijd met u mee te denken en u te helpen. De gemeente Lopik moet daarom helaas keuzes maken waar de beschikbare tijd aan moet worden besteed. Hierover informeren wij u onderstaand. 

Er is te weinig  personeel met kennis over wonen, energie en agrarische vragen

De gemeente moet nu hard aan het werk zijn met onderwerpen als de woningmarkt, de energietransitie, de toekomst van de agrarische sector en het openhouden van ons mooie open landelijke gebied. De gemeente ziet ook dat dit hard nodig is.

U mag van de gemeente verwachten dat wij de landelijke afspraken kennen. Dat we lokaal beleid maken over wat wel en niet mag in onze gemeente. En dat we u helpen bij uw vragen over de genoemde onderwerpen.

Helaas hebben we niet genoeg personeel om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Ondanks inspanningen om meer medewerkers aan te nemen. Dit is echter geen specifiek probleem voor de gemeente Lopik, A&O fonds Gemeenten stelt een jaarlijkse personeelsmonitor gemeenten op. Deze laat een trend zien waarbij dit functiegebied met kop en schouders bovenaan de top 5 staat met hoogste aandeel moeilijk vervulbare vacatures.

We hebben bepaald wat het belangrijkste is

Als er te weinig personeel is, dan kunnen we hen niet vragen alles op te blijven pakken. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom keuzes gemaakt. Keuzes over waar de weinige beschikbare tijd aan wordt besteed.

Het college sluit aan bij wat hierover staat in het Bestuursakkoord ‘Zorgen voor (de) ruimte’. In dit akkoord staat geschreven wat de coalitiepartners (ChristenUnie-SGP en CDA) het belangrijkste vinden. Dat is dat de beschikbare tijd eerst wordt besteed aan projecten en initiatieven waar meerdere inwoners baat bij hebben. Een groter project (waardoor er meerdere woningen ontstaan) gaat voor op een initiatief van één inwoner over één woning.

We werken de achterstand die er is weg

Er wachten nog veel inwoners op een antwoord op hun vraag (bijvoorbeeld het beoordelen van hun bouwplan). We zorgen ervoor dat zij eerst antwoord krijgen door deze achterstand weg te werken. Dit kan naar verwachting een jaar duren. Tot die tijd worden er geen nieuwe initiatieven beoordeeld door dit team.

Na het wegwerken van deze achterstand gaat onze tijd eerst naar woningbouwontwikkelingen en andere projecten waar de meeste inwoners samen baat bij hebben, zoals duurzame energie en de veranderingen in de agrarische sector.

U gaat dit merken als u (ver)bouwplannen heeft die niet in het bestemmingsplan passen en/of niet zijn voorzien van de volledige benodigde informatie

Voor u als inwoner is dit direct merkbaar bij eventuele (ver)bouwplannen. Mocht u namelijk een plan hebben dat niet past binnen het bestemmingsplan, dan kon u hiervoor een principeverzoek of conceptaanvraag indienen. In verband met het beperkt aantal beschikbare ambtenaren worden dergelijke verzoeken (tijdelijk) niet meer opgepakt.

U kunt wel terecht met een vergunningsaanvraag

Vergunningaanvragen die zijn voorzien van de volledige benodigde informatie én passen in het bestemmingsplan kunnen wij wel in behandeling nemen.

Zo snel mogelijk naar een oplossing

De gemeente Lopik staat in dienst van u als inwoner. Het moeten nemen van dit besluit is daarom erg moeilijk. Als het niet nodig was, hadden we het niet gedaan.

U mag erop vertrouwen dat we er alles aan doen meer medewerkers aan te nemen die kennis hebben van deze onderwerpen. Wij nodigen dan ook iedereen die hierin iets kan betekenen uit om te solliciteren.

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders gemeente Lopik