Gebouwen moeten brandveilig zijn. Gaat u voor het eerst een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk gebruiken? Dan kan het zijn dat u een melding moet doen voor brandveilig gebruik. In andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hebt u deze omgevingsvergunning al nodig voor het (ver)bouwen van het gebouw.

Gaat u als particulier een woning bewonen? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen of melding te doen voor brandveilig gebruik.

Hoe werkt het?

In de volgende gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor brandveilig gebruik van het gebouw of ander bouwwerk:

 • U biedt als bedrijf slaapgelegenheid aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel of pension.
 • U biedt in een zorginstelling slaapgelegenheid aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen aanwezig. Bijvoorbeeld voor dagopvang.

Let op! Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

In de volgende gevallen moet u een melding doen voor brandveilig gebruik van een gebouw of ander bouwwerk:

 • In het gebouw zijn meer dan 50 personen aanwezig. Dit geldt niet voor woningen.
 • U verhuurt in een woning kamers aan meer dan 5 personen.
 • Het gebouw voldoet niet aan de eisen voor brandveilig gebruik, maar door een andere oplossing is het net zo veilig. Bij de melding moet u duidelijk aantonen dat de maatregelen zorgen voor een 'gelijkwaardige' oplossing.

Wat moet ik doen?

Via het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt de aanvraag dan direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Ook bedrijven kunnen de aanvraag of melding online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Dien de aanvraag ruim van tevoren in. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken voordat u de vergunning hebt. Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • adres en kadastrale gegevens van het gebouw
 • hoeveel mensen u toelaat in het gebouw
 • welke installaties er in het gebouw aanwezig zijn

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Stuur in ieder geval een plattegrond van het gebouw mee. Op de plattegrond moeten blusmiddelen, vluchtroutes en andere brandveiligheidsvoorzieningen staan. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Melding doen

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Vermeld hierbij dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. 4 weken na de melding mag u het gebouw gebruiken.

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

4 weken na uw melding kunt u het gebouw gebruiken.

Aanvullende informatie

Wat is tijdelijke bouw?

De regels voor brandveilig gebruik zijn landelijk geregeld in het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden alleen voor bouwwerken. Bij tijdelijke bouw kunt u denken aan:

 • bouwketen (bij verbouwingen)
 • grote tenten (bij bijvoorbeeld evenementen)
 • noodwoningen en kantoorruimtes (portacabin)

Het kan van geval tot geval verschillen of tijdelijke bouw een bouwwerk is.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges'.