Het vijfde dorpsgesprek vond plaats op maandagavond 4 december om 20.00 uur in In 't Witte Paard in Cabauw. 

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het dorpsgesprek in Cabauw.

Verslag 4 december 2023

Op deze regenachtige en gure avond waren ruim 60 inwoners naar het gezellige partycentrum en eetcafé ‘In ’t Witte Paard’ in Cabauw gekomen voor hun ‘Bakkie in de Buurt’. Naast inwoners waren er ook 7 raadsleden, 6 ambtenaren en het voltallige college aanwezig. 

Opwarmen

Algemeen directeur Femmy Jonker start de avond met een hartelijk welkom, een paar huishoudelijke mededelingen en vertelt over de bedoeling van het koffiemoment. Graag komen we samen in gesprek over hoe het leven in Cabauw is. Wat gaat goed/niet goed? Niet alleen de gemeente komt aan het woord, het gaat om u. In de hoek van de zaal is een ‘koffieprut’ plek. Daar kunt u na afloop van de avond (na)pruttelen of pruttelen over een eigen vraag, samen met een medewerker van de gemeente.

Hoe gaat het met u?

Burgemeester Laurens de Graaf heet iedereen formeel hartelijk welkom in het eigen dorp en geeft een korte terugblik op ‘Waardevol Lopik’. Twee jaar geleden zijn we voor het laatst met u in gesprek geweest, het college wil graag het contact met inwoners en ondernemers voortzetten. Er is veel gebeurd in de wereld. Hoe is het met u? Na corona? Verschillende inwoners geven gehoor aan de oproep: Met het dorp is het oké. Er zijn veel activiteiten en het dorp ontwikkelt zich ook. Er is enthousiasme en prima overleg. Ook jongelui denken mee. Kijk maar naar het feest van afgelopen zaterdag (2 december). Een nieuwe generatie staat op.

Een inwoner die nog maar kort in Cabauw woont, geeft aan dat de mensen hartelijk zijn. Voelt zich welkom.

De burgemeester vertelt vanuit het onderwerp ‘veiligheid’ over de sociale kant van het dorp, er is veel verantwoordelijkheid. Feestjes gaan goed, er zijn weinig klachten. Iemand uit de zaal vult aan dat als je snel wilt inburgeren je lid moet worden van Cabauw 60-plus met ruim 200 leden. 

Samendoen! organiseert ook veel activiteiten. Iedere dinsdag voor zo’n 30-35 mensen. Er is behoefte aan; het is een mooi ‘iets’. De burgemeester geeft complimenten aan het dorp. Er wordt naar elkaar omgezien. Ook naar ouderen die alleen zitten. Dat geeft een warm gevoel. Cabauw heeft een liefdevolle gemeenschap. De bewoners zijn blij met de fijne, mooie locaties zoals In ’t Witte Paard, de Pastorie en ’t Gossie.

De burgemeester geeft nog een korte uitleg over hoe een gemeente werkt, over de rollen en taken.

Cappuccino-ronde, een rustige start

Net als in de andere kernen stelt het college zich voor. Wethouder Jan Vente trapt af. Hij woont sinds 30 jaar in Perkouw (Berkenwoude), is al ruim 15 jaar wethouder (Bergambacht en Krimpenerwaard). In zijn schaarse vrije tijd houdt hij zich bezig met onder andere fluiten bij voetbalwedstrijden. Hij kijkt rond waar hij kan ‘landen’ in Lopik. Dat wil zeggen dat hij op zoek is naar een huis in één van de kernen van Lopik. Hij is er trots op dat het goede gesprek kan worden gevoerd, bijvoorbeeld bij een initiatief vanuit inwoners.

Samen verder kijken én verbinding met elkaar, ook als het over een moeilijk onderwerp gaat zoals de nieuwe ontsluiting die als niet fijn wordt ervaren. Wakker ligt hij van zaken die heel lang duren en maar niet tot een oplossing komen. Het gaat dan over een geschiedenis (relatie) met de gemeente en hoe dit te fixen. Eerst proberen dat er een gesprek komt en dan kijken naar een mogelijke oplossing. Het is zowel een eer als een uitdaging om daar mee aan de slag te zijn.         

Na Jan volgt wethouder Gerrit Spelt om op dezelfde vragen antwoord te geven. Ook Gerrit is al met zijn vijfde bestuursperiode als wethouder bezig. Maar het voelt ook nieuw, nu hij het Sociaal Domein in zijn portefeuille heeft. Dan gaat het echt over iets anders dan ‘stenen', dan gaat het over mensen. Gerrit is trots op de sociale cohesie. Op de prestatieladder van de Elsevier in 2023 staat gemeente Lopik hoog genoteerd als het gaat over 'sociale cohesie' (samenhang) in de provincie Utrecht: "U geeft dat vorm, u doet dat met elkaar!". Hij ligt zelden wakker, maar kan een enkele keer piekeren als mensen elkaar niet begrijpen. Als kleine organisatie hebben we een ongelooflijke kracht, maar zijn we ook kwetsbaar. Dat schuurt af en toe en dan volgt de vraag: “Hoe gaan we dit rondbreien?” Wethouder Spelt geeft als laatste aan dat hij met veel plezier werkt in een prachtige gemeente met een afwisselende portefeuille.

Burgemeester Laurens de Graaf is trots op het warme contact, inwoners die zo actief en openhartig zijn: Burgerschap. Soms ligt hij wakker van persoonlijke omstandigheden van inwoners. Daar maakt hij zich dan zorgen over. Naast het zijn van burgemeester heeft hij ook nog andere activiteiten zoals lesgeven op de universiteit van Tilburg. Hij probeert ook daar een verbinding met Lopik te leggen.

Algemeen directeur Femmy Jonker ligt er wakker van dat medewerkers van de gemeente niet altijd slagen in het verlenen van goede dienstverlening. De gemeente heeft ook moeite met het werven van nieuw personeel. Dat moet beter. Ze is daarentegen ook trots op de organisatie. Een warme, kleine club die een hoop voor elkaar moet krijgen. 

Espresso-ronde: pitches van één minuut

We zijn geen gemeente die heel veel informatie over u heen wil gooien. We willen elkaar iets meegeven. We willen voorkomen dat mensen overvallen worden en niet aan het woord komen. Daarom houden we pitches van 1 minuut. Vertel het elkaar! Er is één pitch vooraf aangemeld, maar na wat vriendelijk aandringen staan er spontaan meer mensen op! Uiteindelijk worden er 7 pitches gegeven.

1. Yvonne Hendriks vertelt over Buurtgezinnen dat sinds 1 november in Lopik is gestart.

De Stichting helpt gezinnen die het moeilijk hebben. Ze koppelt vraag en buurtgezin want ‘opvoeden doen we samen’. Ze roept op omdat gezinnen helaas te lang wachten met het vragen van hulp.

2. Gerard Wiltenburg vertelt over de Jacobuskerk.

De omgeving is aangepakt. Ook Schuldhulpmaatje is opgezet, het is belangrijk om vroeg (financiële) hulp te vragen.

3. Liesbeth van Alem is voorzitter van Cabauw 60Plus.

De club bestaat in 2026 al 60 jaar! Elke maand is er een activiteit zoals een uitje, lezing, werkbezoek, lunch of gezellig kletsen. De club heeft voor een klein dorp als Cabauw veel leden, maar liefst 200, en zou graag subsidie ontvangen. Word lid! Kan ook als je binnen het jaar 60 jaar wordt.

4. Susan Geurts geeft al 20 jaar les bij de White Horse Dancers (dat 25 jaar bestaat).

Gezellige club met mentaliteit dat alles kan en niets moet. Veel schik met elkaar. Ook aandacht voor elkaar bij ziekte. Er wordt veel gelachen (met elkaar, niet om elkaar). Als je zin hebt, word dan lid.

5. Mirjam de Keijzer en Ellen Henderik promoten Samendoen!

Gestart op 3 januari dit jaar, loopt als een trein. Elke dinsdag in de Pastorie. Mensen kunnen spontaan binnenkomen. Je kunt koffiedrinken en/of meedoen aan activiteiten. Ook vrijwilligers kunnen zich melden. Trots op mensen die ons warm hart toedragen.

6. Mart van Kats vertelt over de Kolfclub die 5 jaar geleden is opgericht.

De baan ligt in ’t Gossie. Op woensdagochtend en -avond en donderdagochtend- en avond is iedereen van harte welkom om mee te doen. “Je kunt het snel, maar leert het nooit”.  

7. Sjaak Straver geeft de laatste pitch over het Cabauws Weteringkoor.

Een supergezellige club die 21 jaar bestaat. Geven veel optredens, ook met de burgemeester. Zij kunnen nog een paar zangers gebruiken! Inmiddels heeft het koor 500 keer opgetreden.

Sterke bonen: Kahoot

Een moment van gezellige chaos volgt. Tijdens de pauze kunnen de bezoekers van de avond met hun mobiele telefoon inloggen om mee te doen met een spelletje via Kahoot. Het gaat om een quiz met open en gesloten vragen. En als je die niet bij je hebt, kun je met de buren meedoen. We beginnen met vragen over: Hoeveel inwoners wonen er in Cabauw? Welke straten liggen in Cabauw? En van wie was de SPAR-winkel? De grootste ergernis van Cabauw is ‘hondenpoep’. Maar ook wegbeheer, bermen, vuurwerk en niet terugbellen.

Ergernissen

Wethouder Gerrit Spelt gaat in op het punt ‘Wegbeheer’. Terecht punt, dat ziet de gemeente ook. Er is veel kilometer aan wegdek en er is schaarste aan middelen (geld/menskracht). De gemeente maakt onderscheid naar locaties. Dorpskernen gaan qua onderhoud naar een hoger niveau. Er volgt een vraag over de aanpak van de Kerklaan. Wordt deze in de ijskast gezet in verband met de voorziene uitbreiding van het dorp? Het antwoord is dat de plannen voor nieuwe woningbouwontwikkeling in Cabauw als gevolg kunnen hebben dat de verkeersstructuur wijzigt. Daarmee kan de functie van de Kerklaan veranderen. Daarom is het onderhoud van de Kerklaan uitgesteld, tot er meer zicht is op de plannen voor de toekomst van Cabauw. Het hoeft niet te betekenen dat de uitvoering ook lang op zich laat wachten. Maar de gemeente wil het verstandig en in samenhang aanpakken.

Als de veiligheid in het geding is, gaat de gemeente sowieso repareren. Gat in de weg? Dan graag melden via meldpunt@lopik.nl, bij voorkeur voorzien van een foto. Bermen worden de komende jaren op verschillende plekken aangepakt, bijvoorbeeld door het aanbrengen van grasbetontegels. Er volgt nog een reactie uit de zaal op parkeren in de kern. Veel auto’s staan op de stoep. Dat is niet veilig voor kinderen en wandelaars. Kan dat eerder worden aangepakt? De wethouder vraagt ook hier te wachten. We zijn beperkt in de mogelijkheden, we denken over een nieuwe ontsluiting voor de nieuwe wijk en dan past daarbij wellicht een andere inrichting van de Kerklaan. Wellicht is het beter om de Kerklaan af te waarderen, smaller te maken. Parkeren is in de hele gemeente een issue. Groen en parkeren bijten elkaar.

Er komt een vraag over verzakkingen en straatwerk (gevels en kabel doorvoer) aan de De Nobelaerweg. De gemeente is verantwoordelijk voor openbare ruimte, maar hier is sprake van een maatwerkoplossing. In de De Nobelaerweg is het een ingewikkelde situatie vanwege eigendom. Over slechte bermen werd in 2012 ook al gesproken vertelt een inwoner die het jammer vindt dat het zo lang duurt. Ook volgt er een oproep om het asfalt goed te onderhouden en bijvoorbeeld kapotgereden zijkanten direct te herstellen.

Er ligt een mooie tuin voor de pastorie. Een doorn in het oog zijn de vuilcontainers. De wethouder geeft aan dat het voor de gemeente niet uitmaakt waar ze staan als ze maar kunnen worden geleegd. Ondergronds is helaas geen optie, maar gaat graag in gesprek met inwoners die ideeën hebben.

Over de grootste ergernis wordt ook nog gesproken. De BOA organiseerde in de kern Lopik een hondenpoepactie (vlaggetjes in drollen) en er zijn meer hondenpoepdispencers neergezet. De BOA is beperkt inzetbaar voor handhaving op hondenpoep. Het beste is elkaar aan te spreken, al is dat ook moeilijk om te doen.

Tot slot gaat het over de overlast door (illegaal) vuurwerk. Blijf melden via 0900-8844. Ook schade en vernielingen. Een inwoner geeft aan dat er ook gedeald wordt. Blijf dat vooral melden en het is handig om dan eventuele kentekens door te geven. Zo wordt er een dossier gemaakt en kunnen raddraaiers worden opgepakt.

Verder met de quiz

Trots op

De grootste trots is saamhorigheid. Complimenten worden via bloemen uitgedeeld aan Leon, Wilma, Flore, Mirjam en Ellen, Ruud, Agaath en Conny (allebei niet aanwezig) en voor V.V. Cabauw.

Er komen nog wat laatste punten ter tafel:

  • Aanrijtijden hulpdiensten. Dit heeft de aandacht van de burgemeester. Cabauw ligt op het grensgebied van de brandweer. Er is contact met meerdere veiligheidsregio’s. Ambulance is rijdend paraat, maar heeft geen standplaats in de gemeente. Er zijn geen meldingen of klachten dat ze te laat komen. Stichting Hartslag Lopik heeft tijdens een pitch in Lopik een oproep gedaan. Er zijn in de gemeente 250 vrijwilligers actief en er zijn ongeveer 40 AED’s beschikbaar. Als je over een certificaat reanimeren beschikt, is de vraag of u zich aan wilt melden bij het burgernetwerk. Ook kunt u bij Stichting Hartslag Lopik terecht met vragen over reanimatietrainingen.
  • Er staan veel plassen op de Nicolaas van Catsweg. Dit is inmiddels gemeld bij de Buitendienst en zij gaan kijken op welke plek dat is en hoe zij dat eventueel kunnen verhelpen.
  • Waarom komt er geen rotonde op de N210 bij Cabauw? Dit is een provinciaal besluit, het gaat ook over een provinciale weg. Er is te weinig verkeersintensiteit om daar een rotonde aan te leggen. Er komt nu een voorsorteerstrook die een bredere opstelling krijgt.
  • De laatste opmerking gaat over vaker een avond als deze te organiseren.

Afsluiting

De inwoners vinden het ‘Bakkie in de Buurt’ een fijn initiatief. Maar wie bewaakt dat actuele zaken de aandacht houden? De burgemeester geeft aan dat er een verslag van deze bijeenkomst komt en dat het college de intentie heeft om deze momenten 2 keer in de 3 jaar te organiseren. Het zijn vruchtbare bijeenkomsten waarin veel signalen worden gedeeld. Dan is het belangrijk om een goede relatie met elkaar te hebben. Ook als het spannend wordt. College en gemeenteraad vinden het belangrijk om nabij te zijn. Zowel inwoners als gemeente moeten het initiatief actief houden. De vorm is goed, maar de jeugd wordt gemist. Hoe maken we hen enthousiast? Burgemeester De Graaf geeft aan dat de gemeente nadenkt over hoe de jeugd aan te laten haken, hij overweegt een apart burgerberaad voor jongeren. Hij dankt tenslotte iedereen voor de komst en roept op vooral nog even te ‘blijven plakken’.

Laten we het goed houden! Tot ziens!  

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 4 december 2023

Het ‘Bakkie in de Buurt’ in Cabauw vindt plaats op maandag 4 december vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in ‘In ’t Witte Paard’.

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Cabauw en de burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Cabauw van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving.

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester en de gemeentesecretaris. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan onder andere een gezamenlijk welkom, pitches en een vragenronde via Kahoot.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl