Het Centraal Orgaan opvang Vluchtelingen (COA) heeft vanuit het kabinet de opdracht om in heel Nederland locaties te verkennen - die eigendom zijn van het Rijk - voor de mogelijke opvang van vluchtelingen. Het gemeentebestuur van Lopik is door het COA en de provincie Utrecht op de hoogte gesteld dat het Mobiliteitscomplex (MOB-complex) naast De Copen als mogelijke locatie wordt verkend.

Rijksvastgoedbedrijf

Het MOB-complex Lopik is een voormalig mobilisatiecomplex dat eigendom is van het ministerie van Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf beheert op dit moment de loodsen en het terrein. De komende periode doet het dienst als tijdelijke opslagplaats voor flexwoningen.

Ecologisch onderzoek en geschiktheid gebouwen

De vraag die nu eerst voorligt, is of het MOB-complex geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van vluchtelingen. De verkenning is gestart met een ecologisch onderzoek en de geschiktheid van de gebouwen. Hierbij gaat het voor het COA om vragen of huisvesting mogelijk is in de bestaande bebouwing, welke aanpassingen nodig zijn en wat eventuele voorwaarden zijn. Het COA geeft aan in het najaar van 2023 uitspraken te kunnen doen over of het terrein benut kan worden.

Het gemeentebestuur gaat naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek in gesprek met het COA. Ook de provincie wordt dan betrokken. Het gemeentebestuur vindt het een absolute voorwaarde hier de Lopikse gemeenschap  bij te betrekken om te praten over de mogelijkheden en de impact.

Reactie burgemeester De Graaf 

Burgemeester De Graaf: "Als gemeenten zijn we gezamenlijk in de regio verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Het onderzoek van het COA naar het Rijksvastgoed gebeurt in meerdere gemeenten in het hele land. Vanuit Lopik houden we het onderzoek vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten. Als de ontwikkeling doorgaat, kan de impact groot zijn. Daarom bereiden we ons als gemeente voor op de gesprekken en de beste manier om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken".