Wat is het?

Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Aanvullende informatie

Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving en
  • lotenverkoop door goededoelenloterijen

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u door het aanvraagformulier 'Collectevergunning’ in te vullen en te mailen naar gemeente@lopik.nl of te sturen naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB Lopik

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges'.

Aanvraagformulier Collectevergunning