We besteden aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. 

Gemeente Lopik vindt het belangrijk dat haar informatie op de website begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. De overheid heeft hier eisen voor vastgesteld. Zo is het voor mensen die geen muis kunnen gebruiken bijvoorbeeld mogelijk om toch een formulier in te kunnen vullen. Blinde en slechtziende mensen mogen natuurlijk geen informatie mislopen vanwege hun beperking. Meer uitleg over de eisen vindt u op Digitoegankelijk.nl(externe link)

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link) staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. 

De website www.Lopik.nl is per januari 2022 vernieuwd. De nieuwe website wordt zo snel mogelijk door een externe onafhankelijke partij getoetst aan de toegankelijkheidseisen. Na toetsing kunt u de volledige toegankelijkheidsverklaring van deze website in het register(externe link) bekijken. 

Subdomeinen en andere websites 

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderstaande genoemde subdomeinen. Wij wijzen de leveranciers van deze domeinen op de verplichting om de website digitaal toegankelijk te maken. De gemeente inventariseert de digitale toegankelijkheid en maakt daarna afspraken met de leveranciers die nog niet voldoen aan de eisen. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost tijd. We streven ernaar om in 2022 alle subdomeinen aan te passen. 

De losse websites onder verantwoordelijkheid van de gemeente Lopik moeten ook van een toegankelijkheidsverklaring voorzien. 

https://lopik.raadsinformatie.nl/(externe link)

https://www.mijnafvalwijzer.nl(externe link)

http://lopik.erfgoedopdekaart.nl(externe link)

http://www.lopiknatuurlek.nl/(externe link)

Pdf-bestanden 

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Gemeente Lopik kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.  

Heeft u problemen met het krijgen van informatie uit een pdf-bestand? Laat het ons weten door te mailen naar gemeente@lopik.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een passende manier kunnen aanbieden. 

Leveranciers 

Onze leveranciers moeten voldoen aan digitale toegankelijkheid. Bij de inkoop of aanbesteding van nieuwe producten of diensten hanteren wij de GIBIT-voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de te leveren producten of diensten moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Digitale Toegankelijkheid, WCAG 2.1.

Wij helpen u graag! 

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op de genoemde websites? Of heeft u een suggestie voor de verbetering van de toegankelijkheid? Mail ons dan via gemeente@lopik.nl