Als u uw duiven wilt loslaten, moet u er rekening mee houden dat duiven niet altijd mogen uitvliegen. In het voorjaar zorgen wilde duiven namelijk vaak voor schade aan de akkers van boeren. Daarom kan de gemeente een periode vaststellen waarin u uw duiven binnen moet houden, zodat jagers het aantal wilde duiven kunnen uitdunnen. Die periode kan een week duren, maar bijvoorbeeld ook 1 dag per week. De gemeente overlegt vooraf met postduifverenigingen hierover.

Als u uw duiven in dezelfde periode wilt laten uitvliegen, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • de datum en tijdstip(pen) waarop u uw duiven wilt laten uitvliegen
  • het aantal duiven

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

As u het niet eens met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.