U heeft een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf zoals een discotheek, dancing bar of café wilt exploiteren . Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Een exploitatievergunning hoeft niet te worden aangevraagd indien u een horecabedrijf zoals een sportvereniging of buurthuis wilt exploiteren.

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

 • U start of neemt een horecabedrijf over.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
 • U krijgt een andere leidinggevende.
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
 • U start een terras of breidt uw terras uit.

Indien u een horecabedrijf gaat exploiteren heeft u, indien u alcoholhoudende dranken wilt schenken, ook een drank- en horecavergunning nodig.

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
 • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
 • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

 • een geldig identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Wat kost het?

Een exploitatievergunning kost € 200,-.

Voor een exploitatievergunning met terras wordt het bedrag verhoogd met € 140,-.

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een wijziging van de exploitatievergunning in verband met de exploitatie van (een niet eerder in de exploitatievergunning opgenomen) terras kost € 140,-.

Ontheffing sluitingsuur kost € 150,-. 

Aanvraagformulier Ontheffing Sluitingsuur