U heeft een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf zoals een discotheek, dancing bar of café wilt exploiteren . Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Een exploitatievergunning hoeft niet te worden aangevraagd indien u een horecabedrijf zoals een sportvereniging of buurthuis wilt exploiteren.

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

  • U start of neemt een horecabedrijf over.
  • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
  • U krijgt een andere leidinggevende.
  • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
  • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
  • U start een terras of breidt uw terras uit.

Indien u een horecabedrijf gaat exploiteren heeft u, indien u alcoholhoudende dranken wilt schenken, ook een drank- en horecavergunning nodig.

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
  • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
  • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Wat moet ik doen?

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente. U vraagt deze vergunning aan door het aanvraagformulier 'Ontheffing Sluitingsuur' in te vullen en te mailen naar gemeente@lopik.nl of per post te sturen naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

Postbus 50

3410 CB Lopik

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van de vergunningaanvraag zijn divers. Het is hierbij onder andere afhankelijk of uw evenement een winstoogmerk heeft. De kosten voor het behandelen van de vergunningsaanvragen zijn daarnaast ieder jaar verschillend. De hoogte van de kosten zijn uitgeschreven in de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges’.

Aanvraagformulier Ontheffing Sluitingsuur