U heeft een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf zoals een discotheek, dancing bar of café wilt exploiteren . Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Een exploitatievergunning hoeft niet te worden aangevraagd indien u een horecabedrijf zoals een sportvereniging of buurthuis wilt exploiteren.

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

 • U start of neemt een horecabedrijf over.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
 • U krijgt een andere leidinggevende.
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
 • U start een terras of breidt uw terras uit.

Indien u een horecabedrijf gaat exploiteren heeft u, indien u alcoholhoudende dranken wilt schenken, ook een drank- en horecavergunning nodig.

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
 • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
 • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

 • een geldig identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Wat kost het?

Een exploitatievergunning kost € 200,00.

Voor een exploitatievergunning met terras wordt het bedrag verhoogd met € 140,00.

Ontheffing sluitingsuur kost € 150,00

Aanvraagformulier Ontheffing Sluitingsuur