Regeling tegemoetkoming zorgkosten

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of handicap hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente Lopik een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. Meer informatie over de aanvraag en de bijhorende voorwaarden vindt u op de website van WIL.(externe link)

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. In sommige gevallen kunt u daarnaast een extra tegemoetkoming krijgen. Meer informatie vindt u op de website van WIL(externe link)

Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie

Heeft u, uw partner of uw kind lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor -tijdelijk- niet altijd voor uw kind(eren) zorgen? Of heeft uw kind tijdelijk kinderopvang nodig? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan is kinderopvang misschien nodig. WIL kan u mogelijk helpen met een geldbedrag voor de kosten van de kinderopvang door uw situatie. Dit noemen wij kinderopvang bij een sociaal-medische indicatie (SMI). Meer informatie vindt u op de website van WIL(externe link)

Bijzondere bijstand

Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Uw financiële situatie en persoonlijke omstandigheden bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Bij elke aanvraag bekijkt WIL of u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie vindt u op de website van WIL(externe link)

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve zorgverzekering van de gemeente misschien interessant. Dan is de collectieve zorgverzekering van de gemeente Lopik bij VGZ misschien interessant. De gemeentelijke bijdrage is in 2023 €30 per persoon per maand.

U kunt zich aanmelden vanaf woensdag 16 november 2022. Kijk voor meer informatie op Collectieve zorgverzekering van WIL(externe link)

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al minstens 3 jaar een laag inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit is een geldbedrag dat u vrij kunt besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. Meer informatie vindt u op de website van WIL(externe link)

Kindpakket

Bent u ouder of verzorger? Of bent u (of uw partner) minimaal 6 maanden zwanger? En heeft u een laag inkomen?  Dan kunt een bijdrage uit het Kindpakket krijgen voor bijvoorbeeld: schoolartikelen, schoolreisjes, babyuitzet of babyzwemmen. Meer informatie vindt u op de website van WIL(externe link)

Regeling duurzame gebruiksgoederen

Heeft u de AOW-leeftijd? En heeft u een laag inkomen of een uitkering? Dan kunt u een bijdrage krijgen voor de aanschaf of reparatie van duurzame gebruiksgoederen. Bijvoorbeeld een wasmachine, koelkast, bankstel, computer of fiets. Meer informatie vindt u op de website van WIL(externe link)

Tegemoetkoming maatschappelijke participatie - Lopik

Woont u in Lopik en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Meer informatie vindt u op de website van WIL(externe link)

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen tot 18 jaar, die uit gezinnen komen waar niet genoeg geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een hulpverlener van het Sociaal Team. Bel voor meer informatie; 0348 - 55 99 55