Werken bij de overheid betekent dat je je als overheidsmedewerker moet houden aan de normen en waarden die horen bij het integer uitoefenen van de werkzaamheden. Het gaat bij integriteit om houding en gedrag. Om de integriteit in de gemeentelijke organisatie te bevorderen, is een handboek opgesteld. Dit handboek formaliseert het gedrag van de personeelsleden en vat de normen en waarden die gelden, samen. Het handboek geldt voor alle ambtenaren, tijdelijke krachten en stagiaires van de gemeente Lopik.

Te downloaden documenten: