• Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.
 • Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren.
 • Andere bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken moeten meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

 • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally
 • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
 • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
 • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
 • het gebruik van bouwmachines
 • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u vaak ook een evenementenvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
 • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
 • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.