Gemeente aansprakelijk stellen

Wat moet ik doen als ik schade heb opgelopen?

Hebt u schade opgelopen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Wat moet ik doen?

Allereerst is het belangrijk om na te gaan of u bent verzekerd voor de opgelopen schade of dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Is dit het geval? Neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Niet verzekerd?

Als u niet verzekerd bent, kunt u zelf de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan door de gemeente een e-mail te sturen via gemeente@lopik.nl of te bellen naar 0348 - 55 99 92.

Wat stuurt u mee?

U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade. Stuur daarom alle gevraagde bewijsstukken mee. Zo kunnen we sneller en beter uw aanvraag beoordelen.

  • Een zo volledig mogelijke omschrijving van de gebeurtenis, inclusief datum, tijd en plaats.
  • Foto’s van het object of de situatie die de schade heeft veroorzaakt
  • Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan.
  • Foto’s van de schade
  • Ondertekende getuigenverklaringen (alleen nodig als er getuigen waren)
  • Herstelofferte of reparatienota
  • Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.

Verder kunt u denken aan:

  • rapport van een schade-expert
  • proces-verbaal van de politie

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken krijgt u een bericht. U hoort dan of wij vinden dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Of u hoort of wij hier meer tijd voor nodig hebben.