Hebt u schade opgelopen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Wat moet ik doen?

Hebt u een schade- of rechtsbijstandverzekering?

Bent u verzekerd voor de opgelopen schade of hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem het verder op met uw verzekeringsmaatschappij. Bent u niet verzekerd? Dan kunt u zelf de gemeente aansprakelijk stellen.

Wat stuurt u mee?

U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade. Stuur daarom alle gevraagde bewijsstukken mee. Zo kunnen we sneller en beter uw aanvraag beoordelen.

 • Een zo volledig mogelijke omschrijving van de gebeurtenis, inclusief datum, tijd en plaats.
 • Foto’s van het object of de situatie die de schade heeft veroorzaakt
 • Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan.
 • Foto’s van de schade
 • Ondertekende getuigenverklaringen (alleen nodig als er getuigen waren)
 • Herstelofferte of reparatienota
 • Schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.

Verder kunt u denken aan:

 • rapport van een schade-expert
 • proces-verbaal van de politie

Heeft u vragen over de gevraagde bewijsstukken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0348 - 55 99 92.

Wat moet ik meenemen?

 • bewijs van de opgelopen schade
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • eventueel een foto (als bewijs)
 • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult dan vermeldt u de gegevens van die persoon).
 • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken krijgt u een bericht. U hoort dan of wij vinden dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Of u hoort of wij hier meer tijd voor nodig hebben.