Gemeentegrond gebruiken

U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken voor de afgesproken periode, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • van wanneer tot wanneer u de grond wil gebruiken

Snippergrond kopen

Wilt u snippergrond kopen? Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie die over snippergrond op onze website staat.

Wat moet ik meenemen?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond