Geocaching is een populair spel dat in de buitenlucht gespeeld wordt. Spelers zoeken naar schatten (‘geocaches’) die verstopt zijn in de openbare ruimte. Dat doen ze met behulp van coördinaten.

U mag geocaches in de openbare ruimte plaatsen. Maar u heeft hiervoor wel toestemming van de gemeente nodig. Ook gelden er een aantal regels.

Wat moet ik doen?

Wanneer u toestemming krijgt voor het plaatsen van een geocache, zijn deze regels van kracht:

 • Houd u aan de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).
 • Houd eigendommen van de gemeente heel. Let op, dat zijn ook bomen, beplantingen en wortels daarvan.
 • Zorg ervoor dat de cache bereikbaar is via openbare wegen en paden.
 • Plaats de geocache minimaal 2 meter van het pad af.
 • Maak geocaches niet aan bomen, lichtmasten, verkeersborden en dergelijke vast.
 • Laat wilde dieren en hun leefomgeving met rust.
 • Wilt u een cache begraven in gemeentegrond? Dan mag u niet dieper dan 20 centimeter graven. En de cache mag niet groter zijn dan 20x20x20 centimeter.
 • Omdat er mogelijk ondergrondse kabels en leidingen liggen, mag u niet diep graven (ook niet met gereedschap).
 • Verstopt u de cache aan de rand van een particulier terrein? Zorg dan dat bewoners of gebruikers van dat terrein geen overlast hebben van mensen die op zoek gaan naar de cache. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholen.
 • Houd rekening met de verkeersveiligheid en het gebruik van de openbare weg.
 • Geocaches mogen geen gevaar, schade of hinder opleveren voor anderen.

Bent u beheerder van een geocache? 

Dan gelden er extra regels:

 • De gemeente geeft alleen toestemming voor het deel van de openbare ruimte waar de gemeente eigenaar van is. Voor overige delen vraagt u toestemming aan de desbetreffende eigenaar.
 • Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden houden we geen rekening met geocaches.
 • Diefstal of beschadiging van de geocache is voor uw eigen risico.
 • Wij zijn niet aansprakelijk (ook niet tegenover derden) voor situaties die uit het gebruik maken van deze toestemming kunnen ontstaan.
 • Wij hebben het recht om de toestemming voor de geocache in te trekken. Als we dat doen, moet u de geocaches binnen twee weken verwijderen. Voor zover nodig brengt u de locatie in zijn oorspronkelijke staat terug.

Extra informatie

Geocaching is een samenvoeging twee bekende Engelse woorden. Het voorvoegsel geo staat voor de Aarde en werd gebruikt om het mondiale karakter van de activiteit te beschrijven.

Caching, van het woord ‘cache’, heeft twee verschillende betekenissen. Het van oorsprong Franse woord, uitgevonden in 1797, verwijst naar een schuilplaats die iemand gebruikte om tijdelijk spullen op te slaan. Het woord cache wekt visioenen van pioniers, goudzoekers, en zelfs piraten op. Vandaag wordt het woord nog steeds gebruikt om verborgen wapenlocaties te beschrijven.

Het tweede gebruik van cache is van recentere datum. Een cachegeheugen is een deel van het computergeheugen die wordt gebruikt om regelmatig gebruikte informatie snel op te halen.

Op www.geocaching.nl vindt u nog meer informatie over dit spel: spelregels, de nieuwste geocaches en een evenementenkalender.