Raadsgriffier Gabriëlle Dolders ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de door hen ingestelde raadscommissie bij de uitoefening van hun taak. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raad en raadscommissie. De raadsgriffier is het aanspreekpunt voor de raad. U kunt de griffier van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0348 - 55 99 91 en per e-mail via griffie@lopik.nl

Gabriëlle Dolders, griffier