In 2024 wordt nieuwe beschoeiing aangebracht en worden de bermen hersteld langs de Lopikerwetering tussen de kruising provinciale weg N210 en de gemeentegrens met Krimpenerwaard.

Wegafsluiting

Tijdens de werkzaamheden is dit traject afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanwonenden kunnen hun perceel wel bereiken.

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is het traject tussen de Damweg en Nicolaas van Catsweg. De werkzaamheden in dit traject zijn inmiddels gestart, en duren tot medio maart 2024. De planning van de fases 2 t/m 5 volgt eind februari.

Meer informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht dan kunt u een e-mail sturen naar BOR@Lopik.nl