De gemeente Lopik is gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie van de zuidzijde van het Dorp in Benschop. Het wegdek is sterk verouderd en de wegindeling voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de oeverconstructie is grotendeels in slechte staat en moet worden vervangen.

Inmetingen en onderzoeken

In de komende periode worden inmetingen verricht en onderzoeken uitgevoerd. De wens is om bij het herinrichten van de weg maatregelen toe te passen die de snelheid van het verkeer terugbrengen. De voorgestelde maatregelen zijn in lijn met de gekozen maatregelen voor de kern Polsbroekerdam.

Zodra e.e.a. inzichtelijk is, ontvangen bewoners en belanghebbenden een brief

Wanneer de onderzoeken zijn uitgevoerd en de bestaande situatie meer inzichtelijk is, ontvangen de bewoners en belanghebbenden binnen de projectgrens daarover een brief. In een later stadium wordt de mogelijkheid geboden voor het geven van input en aandachtspunten voor het ontwerp.

Plattegrond van werkgrens reconstructie Dorp Benschop

Werkgrens reconstructie Dorp Benschop

Aanleiding

Aanleiding voor de reconstructie van de openbare ruimte van het Dorp is de slechte staat van de verharding en de gedateerde inrichting van de weg. Ook de oevers langs de weg hebben de nodige aandacht nodig. Tijdens de inloopavond heeft de gemeente Lopik veel reacties ontvangen van bewoners van het Dorp. Deze reacties nemen we mee in de voorbereidingen van de reconstructie.

Dorp Benschop, Zuidzijde